ประเทศกัมพูชา (cambodia)

ท่องเที่ยว ประเทศกัมพูชา (cambodia)

เปิดแล้ว เส้นทางเดินรถ ช่องจอม-เสียมเรียบ เชื่อมโยงไทยและกัมพูชา
เปิดแล้ว เส้นทางเดินรถ ช่องจอม-เสียมเรียบ เชื่อมโยงไทยและกัมพูชาโดยจะเปิดให้บริการทุกวัน เป็นรถบัสขนาด 22 ที่นั่ง และ 30 ที่นั่ง โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยจะสามารถไปเที่ยวยังเมืองเสียมเรียบของกัมพูชาได้แล้ว นักท่องเทียวชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวที่เมืองเสียมเรียบเองก็จะได้มาเที่ยวยังจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงได้ด้วยเช่นกัน
จัดระเบียบขึ้นชมปราสาทชั้นในสุด ปราสาทบากัน(Bakan) นครวัด ครั้งละ 300คน
หลังจากที่ไม่ได้ไปเที่ยวเมืองมรดกโลกอย่างเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชาซะนาน กลับไปครั้งนี้ มีอัพเดทกันนิดหน่อย เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ของการเข้าชมตัวปราสาทชั้นในสุดของนครวัด ที่เรียกกันว่าบากัน(Bakan) นั้น ใครไปเที่ยวตอนนี้ต้องไปต่อแถวรับบัตรคิวก่อนขึ้นด้วยนะคะ