อนุสรณ์สถาน

ท่องเที่ยว อนุสรณ์สถาน

หอนาฬิกานครพนม อนุสรณ์ชาวเวียดนามคราวย้ายกลับปิตุภูมิ
หอนาฬิกาแห่งนี้เป็นหอนาฬิการที่สร้างขึ้นโดยชาวเวียดนามในสมัยที่เข้ามาอาศัยในจังหวัดนครพนมและสร้างขึ้นเมื่อคราวย้ายกลับ เพื่อเป็นอนุสรณ์ เพื่อระลึกถึงไมตรีของชาวไทยที่ได้เอื้อเฟื้อดูแลในยุคนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่มีการลี้ภัยสงคราม ชาวเวียดนามจำนวนหนึ่ง ลี้ภัยมาอาศัยในนครพนมในช่วงเวลานั้น
อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์
อุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่กองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 222 ไร่เศษ ภายในจัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทยขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ทั้ง7พระองค์ ในอิริยาบถทรงยืน หล่อด้วยโลหะสำริดนอก มีความสูงเฉลี่ยถึง 13.9เมตร
อนุสาวรีย์แม่ทัพอีซุนซิน (Yi Soon Shin Monument) กรุงโซล
อนุสาวรีย์แม่ทัพอีซุนซิน (Yi Soon Shin Monument) ตั้งอยู่บริเวณ Gwanghwamun Square บนถนนเซจงโร กรุงโซล ประเทสเกาหลีใต้ ท่านเป็นแม่ทัพ เป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือเกาหลี คนสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ใช้กองเรือเต่า เอาชนะสงครามกับญี่ปุ่นได้สำเร็จ
อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ
อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเพื่อนทหารนาวิกโยธิน ที่ได้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อเพื่อป้องกัน อริราชศัตรูจากภายนอกประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติและความสงบสุขของราษฏร ตั้งอยู่ที่บริเวณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน ยังเป็นที่สำหรับบรรจุอัฐิ (กระดูก) ทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรบอีกด้วย
อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส (Prasae battleship Memorial)
เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนปากน้ำประแสทีเดียวครับ ถ้ามาเที่ยวประแสแล้วไม่มาที่นี่เหมือนมาไม่ถึงจริงๆ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส เรือรบที่ปลดระวาง แล้วเคยถูกใช้ในสมัยสงครามเกาหลี และช่วยคนเกาหลีในยุคนั้นมาแล้ว หลังจากที่ปลดระวางแล้วก็ได้ถูกนำมาไว้ที่ปากน้ำประแส เพื่อเป็นอนุสรณ์ในถิ่นที่ตั้งตามชื่อเรือรบ ประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ศาลารอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
รอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย ณ บนดอยโหยด ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย เกิดขึ้นในสมัยที่เราทำสงครามกับคอมมิวนิสต์ ในช่วงปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญ
พระพุทธกิติศิริชัย และ พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ
จุดท่องเที่ยวสำคัญที่โด่งดังของบ้านกรูดคือ การขึ้นบนยอดเขาธงชัยเพื่อไปชมทัศนียภาพที่สวยงามของบ้านกรูด ด้านบนเขายังมรสิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปเยี่ยมชม ได้แก่ พระพุทธกิติศิริชัย และ พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ
ทุ่งมะขามหย่อง แผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
ทุ่งมะขามหย่อง ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์​ซึ่งเป้นสถานที่ทำการรบระหว่างไทยกับพม่าหลายครั้ง เป็นที่ตั้งอขงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
สวนเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และปัจจุบัน จ.พระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ภายในก่อสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ขนาดความสูง 9.84 เมตร (มีความหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในรัชกาลที่9 ด้วยความสูง9เมตร และจุ 84 คือ ครบรอบ 84พรรษา) โดยความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนุสาวรีย์ โผน กิ่งเพชร

โผนกิ่งเพชรหรือ มานะ สีดอกบวบ เป็นชาวอำเภอหัวหินโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 มีชื่อเสียงโด่งดังด้านกีฬาหมัดมวยโดยเฉพาะมวยสากล เป็นที่โจษขานกันทั่วไป และเป็นแชมเปี้ยนโลกคนแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2503 ภายหลังได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 เทศบาลตำบลหัวหินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน ได้ร่วมกันจัดหาทุนสร้างอนุสรณ์สถานโผน กิ่งเพชร