อุทยานแห่งชาติ (บก ป่าไม้)

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ (บก ป่าไม้)

มอหินขาว สโตนเฮนจ์เมืองไทย
มอหินขาวเป็นความมหัศจรรย์ธรรมชาติ ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างน่าทึ่ง การได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองเป็นประสบการณ์ที่สุดแสนประทับใจ ในความยิ่งใหญ่ สวยงาม ของเสาหินยักษ์ ที่มีฉายาว่า “สโตนเฮนจ์เมืองไทย” ประกอบไปด้วย เสาหิน 5 ต้น ตั้งเรียงรายกันเป็นแนว แต่ล่ะต้นอยู่ห่างหันประมาณ 15 เมตร และมีความสูงจากผิวดินประมาณ 12 เมตร เราทำสถิติการโอบโดยรอบที่ก้อนที่ใหญ่ที่สุด นับคนโอบได้22 คน นับว่าเป็นเสาหินที่ใหญ่มาก
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เป็นชื่อของลำห้วยซึ่งไหลวกวน และสลับซับซ้อนผ่ากลางผืนป่ากัดเซาะ เพิงผาเทือกเขาหินปูนกลายเป็น โพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง ประกอบกับการสะสมของตะกอนหินปูน ที่ใช้เวลานานแสนนานจึงเกิดเป็นหินงอกหินย้อย ประติมากรรมของธรรมชาติที่สวยงาม ภายในอุทยานแห่งชาติลำคลองงู จึงมีถ้ำหลายแห่งที่น่

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งนี้เป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรี สภาพป่าในบริเวณนี้มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าไม้ผลัดใบ มีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานาชนิด รวมทั้งมีพันธุ์ไม้หายากคือ ไม้กฤษณา เนื่องจากเป็นป่าที่อยู่ในเขตเทือกเขาสูงชัน จึงมีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น กระทิง เสือ หมี กวาง เก้ง เลียงผา และนกชนิดต่างๆ ตามลำห้วยมีปลาพลวง ปลาก้าง ปลาหนวด ปลาดุกรำพัน อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สถานที่น่าสนใจในบริเวณอุทยานฯได้แก่
อุทยานแห่งชาติออบหลวง เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติออบหลวง ออบหลวงเป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามและน่ากลัวไว้ ในจุดเดียวกัน กล่าวคือ เบื้องล่างเป็นแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาดตรงออบหลวง ช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันและแคบมาก บีบทางน้ำไหล ดังนั้น แม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เสียงน้ำกระทบหน้าผาดังสนั่น รอบ ๆ บริเวณงดงามไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา

อุทยานแห่งชาติสาละวิน

อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ บริเวณที่ดินป่าแม่ยวมฝั่งขวาและป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลเสาหิน ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่คง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย มีพื้นที่ประมาณ ๔๕๐,๙๕๐ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

ผาแต้ม  อุบลราชธานี (ดวงอาทิตย์ขึ้น ..ก่อนใครในสยาม)
ผาแต้ม เมื่อดูจากแม่น้ำโขงจะเห็นเป็นหน้าผาสูง ที่สวยงามตามธรรมชาติในบริเวณที่เป็นหน้าผา จะปรากฏภาพเขียนสีโบราณโดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผาติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพ ซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียนสีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก
เมื่อเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ควรติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูล ชมนิทรรศการ และขอเอกสารได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนั้นก็คือ น้ำตกที่สวยงาม มีน้ำตกน้อยใหญ่เกิดขึ้นหลายแห่ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งสำรวจพบและทำเส้นทางเดินเท้าไปถึงแล้วประมาณ 30 แห่ง ที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามสภาพธรรมชาติของภูมิประเทศ
อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน เพชรบุรี

เป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ถึง 2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.8 ล้านไร่ ในเขตอำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังคงสภาพเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่ง

อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับความนิยมสูงและ เป็นแหล่งที่ดำเนินงานตามแนวพระราชดำรัส ในการใช้พลังงานน้ำธรรมชาติ มาประยุกต์การดำเนินงานอย่างสอดคล้องเป็นประโยชน์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และ การรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีเนื้อที่ประมาณ 768 ตารางกิโลเมตร ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531 เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลำปางและเชียงใหม่
น้ำตกเอราวัณ ที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ กาญจนบุรี
เดิมมีชื่อว่า อุทยานแห่งชาติเขาสลอบ ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2518 มีเนื้อที่ 343,735 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เนื่องจากชั้นสูงสุดของน้ำตกเป็นธรรมชาติ ที่มีลักษณะคล้ายหัวช้างเอราวัณ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ