ชัยนาท

ท่องเที่ยว ชัยนาท

จังหวัดชัยนาทและอบจ.ชัยนาท ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเที่ยวงาน "ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท" ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-21 กันยายน 2557 ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ และส่งเสริมการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท มหกรรมอาหารที่รวบรวมอาหารอร่อยรสเลิศ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส้มโอจากเกษตรกร ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว และงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดี ให้คงอยู่สืบไปจังหวัดชัยนาท งานจะเริ่มตั้งแต่ 7โมเงเช้า วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป และร่วมชมยังมีการจัดขบวนแห่ที่สวยงาม
ปีนี้วันเข้าพรรษาทางวัดพระบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาทมีกำหนดจัดงาน "พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์" ขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ร่วมชมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุทางเรือ จากหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ไปจนถึงวัดบรมธาตุวรวิหาร ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวชัยนาท เชื่อว่าหากทำการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์จะมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคลกับตนเอง
งานส้มโอหวานเมืองชัยนาท กำหนดวันจัดงานมาแล้วครับ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2556 ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม (วัดกลาง) ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สัมผัสวิถีชีวิตบรรยากาศเดิมเติมเต็มด้วยอาหารสำรับคาวหวาน อันขึ้นชื่อในตลาดเก่าแห่งนี้ พบกับต้นฉบับส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์ดั้งเดิมสมัยคุณปู่ คุณย่า ที่หวานกรอบ งานนี้ยังได้สัมผัสกับเพลงลูกทุ่งเก่าแสนหวานของคุณย่าผ่องศรี วรนุช ซึ่งชัยนาทเป็นบ้านเกิดของท่านอีกด้วย
งานหุ่นฟางนกชัยนาทกำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วครับ เป็นงานที่น่าสนใจอีกหนึ่งงานเพราะสร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดอย่างมาก เริ่มจัดกันมาจั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เรื่อยมาจนทุกวันนี้ กับหุ่นฟางนกที่สวยงามจะได้ออกมาให้ยลโฉมกันอีกครั้ง ปีนี้กำหนดจัดงานวันที่ 8–17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นอกจากงานหุ่นฟางนกแล้วยังมีงานกาชาดจังหวัดชัยนาทที่จัดคู่กันอีกด้วย
มาแล้วครับพี่น้อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคกลางเขารวมสถานที่กินเจ ทุกจังหวัดในภาพกลางไว้ให้ ครบ 19 จังหวัด ใครอยู่จังหวัดไหน มาดูกันได้ หรือใครวางแผนจะไปร่วมงานกินเจที่จังหวัดอื่นๆใกล้กรุงเทพฯ เข้ามาดูข้อมูลได้เลย ปีนี้เทศกาลกินเจของประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2555

อำเภอสรรคบุรี ชมรมลูกขุนสรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ชาวอำเภอสรรคบุรี ได้กำหนดจัด “งานบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์” ครั้งที่ 30 จัดงานระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2555 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ขุนสรรค์และบรรพบุรุษไทย ได้เสียสละเลือดเนื้อแล

ชัยนาทอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 195 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถไฟ

ปัจจุบัน ชัยนาทมีชื่อเสียงและมีสินค้าด้านหัตถกรรม การจักสาน การปั้น การทอ การทำเครื่องเบญจรงค์ ที่มีฝีมือประณีต รูปแบบทันสมัย ราคาย่อมเยา มีตลาดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยฝีมือของชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย

งานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 24
จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมหุ่นฟางนกขึ้นมาจนเป็น ที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งไทย และต่างประเทศกว่า 23ปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่24 โดยได้พนวกเอาความคึกคักของงานกาชาดเข้ามาไว้ ด้วยกัน ในช่วงวันที่6-15 กุมภาพันธ์ 2552 นี้ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท