ภาคตะวันออก

ท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดชลบุรี ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ภูมิภาคภาคตะวันออก) ได้ร่วมกับ โครงการโบนัสแห่งวัย(โก๋สยาม) กิจกรรม “ เริงลีลา อายุยืนยาว สร้างความยั่งยืน คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ ” ขึ้นมาครับ