ตราด

ท่องเที่ยว ตราด

เที่ยวเกาะกระดาด เกาะหมาก ดำน้ำเกาะยักษ์่
วันที่สองของทริป หมู่เกาะทะเลตราด (ดำน้ำชมช้างประติมากรรมใต้ทะเล ดำน้ำเกาะยักษ์ใหญ่ เที่ยวเกาะกระดาด พักที่เกาะหมาก) วันนี้เราต้องเก็บของเพื่อย้ายไปนอนเกาะหมากกันต่อครับ ไปเที่ยวเกาะหมากครับ เกาะเล็กๆที่ต้องยกนิ้วให้เรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมครับว่าเป็นยังไง เห็นแล้วมองภาพอนาคตของเกาะนี้ได้เลยครับว่าจะเป็นเกาะที่มีความน่าสนใจ 1ในจุดท่องเที่ยวที่มีอนาคตมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย แต่ภาระกิจแรกของวัน เราจะพาทุกคนไปดำน้ำชมปะติมากรรมใต้น้ำที่เกาะระยั้งในกันก่อน อยู่ใกล้ๆเกาะหมากนี้เองครับ
เที่ยวเกาะกูด น้ำตกคลองเจ้า
ล่าสุดเดือนพฤศจิกายน ได้รับเชิญจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (เชิญกันไว้นานแล้วล่ะ) ให้ไปเที่ยวทะเลตราด ในหมู่เกาะต่างๆ เกาะกูด เกาะหมาก เกาะกระดาด ไปดำน้ำชมปะการัง แล้วจะพาไปชมปติมากรรมใต้น้ำด้วย ที่เกาะระยั้งใน เห็นทริปทะเลต้นฤดูหนาวแบบนี้ ทะเลจังหวัดตราดเขาเที่ยวได้ตลดล่ะครับ ไม่มีอะไรหน้าห่วงเหมือทะเลทางใต้ ที่ช่วงนี้อาจจะมีมรสุมเยอะหน่อย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด ร่วมกับ อำเภอแหลมงอบ เทศบาลตำบลแหลมงอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรม "การแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด" ครั้งที่10 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 บริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลตราด ตอน “มหัศจรรย์หมู่เกาะสุดทางบูรพา” (เกาะกูด – เกาะหมาก – หมู่เกาะรัง – เกาะกระดาด) ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและประชาสัมพันธ์การเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราด กิจกรรมที่สอง การแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2555 บริเวณหมู่เกาะทะเลตราด จังหวัดตราด

เกาะเหลายามี 3 เกาะ คือเกาะเหลายานอก เหลายากลาง และเหลายาใน ในภาพนี้เป็นเกาะเหลายาใน เกาะเหลายาในจะมีรีสอร์ทด้วย และมีสะพานไม้ทอดยาวไปยังเกาะเหลายากลาง ทรายที่นี่เม็ดละเอียดและขาวมาก

เกาะเหลายามี 3 เกาะ คือเกาะเหลายานอก เหลายากลาง และเหลายาใน ในภาพนี้เป็นเกาะเหลายาใน เกาะเหลายาในจะมีรีสอร์ทด้วย และมีสะพานไม้ทอดยาวไปยังเกาะเหลายากลาง ทรายที่นี่เม็ดละเอียดและขาวมาก

ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายนของทุกปี เป็นช่วงของชาวเกษตรกรสวนผลไม้ ซึ่งมีผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดมากมาย จังหวัดตราดเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกผลไม้มากไม่แพ้จังหวัดอื่น ของประเทศไทย ผลไม้ที่ออกมาช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็น ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, ลองกองและระกำ โดยพื้นที่เพาะปลูก
ส่วนใหญ่จ

จังหวัดตราด เป็นจังหวัดสุดท้ายชายแดนภาคตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีแนวเทือกเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นชายแดน และอ่าวไทย ซึ่งมีเกาะแก่งที่สวยงามมากมาย ถึง 52 เกาะ หมู่เกาะช้างที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ประกอบด้วย เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด เกาะหวาย เกาะรัง เป

งานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้างประจำปี 2555 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด สำหรับรายได้จากการประมูลจะนำไปสมทบกองทุนเพื่อเกษตรกรเกาะช้างต่อไป

โซเนวาคีรีรีสอร์ทในประเทศไทยบนเกาะกูด รีสอร์ที่ประกอบไปด้วยห้องพัก 29หลัง ที่สะดุดตานอกจากความงามที่สะดุดตามากๆด้วยการตบแต่งโดยเครือ Six senses แล้วยังมีร้านอาหารบนต้นไม้ที่สูงจากพื้นถึง 5 เมตร ดูจะเป็นส่วนตัวมาก ไม่มีใครมายุ่งกับเราแน่ เวลาเสิร์ฟยังต้องใช้สลิงค์โรยตัวมาเสิร์ฟอาหาร นี้แหละสไตล์เข้าล่ะ Six senses