เหมาะกับการขับรถเที่ยว

ท่องเที่ยว เหมาะกับการขับรถเที่ยว

กังหันลำตะคอง นครราชสีมา
โดดเด่นสะดุตากันใหญ่ครับ กับกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ อ่างเก็บน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว2ตัว ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง ...มันตั้งอยู่บนยอดเขา เหนือเขื่อนลำตะคอง หรือที่เราเรียกกันเล่นๆ ว่าเขื่อนลอยฟ้า (เขายายเที่ยง) พลังงานสะอาด ที่ยั่งยืนของเรา ใครๆก็แวะมาถ่ายรูปกันกับวิวกันหันลำตะคองนี้
เหมืองสมศักดิ์ (ป้าเกล็น) บ้านเล็กในป่าใหญ่
บ้านเล็กในป่าใหญ่ ของป้าเกล็น น่าอยู่แบบ สักหลายๆวัน ก็กว่าจะเข้ามาได้ ลำบากน่าดู พอเจออะไรที่สงบ สายน้ำ ร่มร่ืน เย็นสบายแบบนี้ ก็อยากอยู่นานๆ ไม่รู้เพราะกลัวตอนขากลับหรือเปล่านะ พอคิดถึงทางเขาแล้ว แค่5 กิโลเมตรเท่านั้น จากทางแยก
เมืองปาย สเน่ห์เมืองเหนือ ที่ต้องไป

เมืองปายเป็นเมืองเล็ก ๆ ประกอบด้วยเขาสูงสลับซับซ้อน มีนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมากเหมือนตรอกข้าวสารในกรุงเทพฯ แต่เงียบสงบน่าอยู่กว่า บ้านเรือน ร้านค้าทำจากไม้สัก ใบตองตึงและสังกะสีดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจ เมืองปายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่

ดอยแม่สลอง ชิมชา ชมดอกซากุระบาน อาหารยูนาน

ตำบลแม่สลองนอกมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบระหว่างเชิงเขา มีระดับความสูงของสันเขา 950-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ด้วยสภาพที่ตั้งและภูมิประเทศดังกล่าวเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยให้มีทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชนเผ่าอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งจีนฮ่อ เย้า อาข่า ลาหู่ ไทยใหญ่