แหล่งท่องเที่ยว ชมสถาปัตยกรรมสวย

อุทยานสามก๊ก
หมู่บ้านทรงไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก บ้านไผ่ดำพัฒนา
วัดพระนอน แพร่
คุ้มเจ้าหลวง แพร่
วัดมิ่งเมือง และเสาหลักเมืองน่าน
พระรามราชนิเวศน์ หรือ “พระราชวังบ้านปืน”
ประตูเมืองสู่ภูเก็ต (Phuket Gateway)
บ้านชินประชา (ชิโน-โปรตุกีส หลังแรกของภูเก็ต)
ถนนถลาง สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส แห่งภูเก็ต
วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดจองกลาง
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
บ้านเจ้าพระยารามราฆพ สถาปัตยกรรมโรแมนติกริมทะเล ชะอำ
พระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง ความฝันที่เป็นจริงของคนนครฯ
ตึกเก่าสะพานโค้ง สะดุดตาที่สุราษฏร์ธานี
พญานาค สงขลา
เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด )
วัดศาลาลอย
วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง
คุกขี้ไก่ จันทบุรี
สะพานข้ามแม่น้ำแคว