แหล่งท่องเที่ยว ชมสถาปัตยกรรมสวย

วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดต่อแพ
วัดพุทธเอิ้น เชียงใหม่
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
วัดพันเตา
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดพวกหงษ์
วัดเชียงมั่น เชียงใหม่
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) เชียงราย
นอนโฮมสเตย์ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี
วัดพระธาตุลำปางหลวง
สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) เป็นสะพานไม้ ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กาญจนบุรี
พระที่นั่งวิมานเมฆ
ปราสาทสัจธรรม
พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดพระธาตุช่อแฮ