จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya)

ตลาด100ปี ลาดชะโด ภาพฝันวันวาน
หมู่บ้านญี่ปุ่น (ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา)
เที่ยวกรุงเก่า เข้าวัด วัง นั่งสามล้อ ต่อตุ๊ก
วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา
วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา
หมู่บ้านโปรตุเกส
วิหารพระมงคลบพิต อยุธยา
ขบวนรถจักรไอน้ำเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
ป้อมเพชร ป้อมปราการกรุงศรีอยุธยา
คุ้มขุนแผน อยุธยา
วัดราชบูรณะ อยุธยา
วัดไชยวัฒนาราม
วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
วัดมหาธาตุ อยุธยา
วัดพุทไธสวรรย์
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อยุธยา
วัดพนมยงค์ หรือ วัดแม่นมยงค์