กรุงเทพฯ (Bangkok)

ครั้งแรกในเอเชียของ PSY(ไซ) กัมนังสไตล์ วันลอยกระทงนี้ที่เมืองไทย 28 พย. 2555
“แอ่วตลาด กาดหมั้ว ”
งานวันอนุรักษ์คูคลอง
ร้านกาแฟนรสิงห์ ณ วังพญาไท
ร้านคาร่าเดลี่ (Cara’s Deli)