พาชมรอยพระบาทในหลวง ที่ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช

รอยพระบาทในหลวง เราคงไม่มีโอกาสเห็นที่ไหนในประเทศไทยแน่ แต่ที่เชียงรายคุณจะได้เห็น เพราะเมื่อ พ.ศ. 2525 หรือกว่า 30ปีที่แล้วนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงประทับรอยพระบาท ลงบนปูนปลาสเตอร์ ณ ดอยยาว - ดอยผาหม่น อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญ ในการสู้รบกับกองกำลังคอมมิวนิสต์ ในสมัยนั้น 

เห็นการประทับรอยพระบาทของในหลวงแล้วอดคิดถึง ถนนห่งเกียรติยศที่ฮอลลีวูด อเมริกา จนได้ซินะ หลายคนอาจจะคิดเหมือนผม แต่ความหมายของการประทับของในหลวงนั้นยิ่งใหญ่กว่ามากนัก เพราะนี้คือขวัญและกำลังใจ ที่ให้ไว้ ทั้งเป็นสิ่งเตือนใจ และให้กำลังใจเราให้เข้มแข็งและกล้าหาญ หลังจากนั้นมาพระองค์ท่านไม่เคยประทับรอยพระบาทลักษณะนี้ที่ไหนอีกเลย ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแห่งเดียวในโลก ที่มีรอยพระบาทในหลวงของเราอยู่ 

อยู่ที่ไหนนะหรือครับ ปัจจุบันได้รับการเชิญมาไว้ที่ ดอยโหยด ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวันครับ ด้านบนเขารถสามารถขึ้นได้ แต่ไม่สามรถจอดรถได้เยอะนัก เพราะไม่มีที่จอดรถมีแต่วงเวียนให้กลับรถ 

เมื่อขึ้นไปบนดอยโหยด จะสามารถมองเห็นเมืองเชียงรายได้ชัดเจนอีกด้วย และมีกลุ่มอาหารที่ประดิษฐานรอยพระบาท เรียกว่า ศาลารอยพระบาท 


บนดอยโหยด ภายในค่ายเม็งรายมหาราช ไม่ใช่ยอดดอยสูง แบบดอยตุงนะครับ เป็นเนินเขาลูกเล็กๆในค่ายทหารนี้เองครับ 


วิวด้านบนเขามองลงมาเห็นเมืองเชียงรายชัดเจน

ศาลารอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


มีอาคารทางซ้ายขวาของศาลารอยพระบาทด้วย ในภาพเป็นอาคารฝั่งซ้ายมือ


ภายในอาคารจะมีรูปในสมัยปีที่ ในหลวงทรงเสด็จไปเยี่ยมทหารที่ดอยยาว และประทับรอยพระบาทเพื่อเป็นขวัยและกำลังใจ จัดแสดงอยู่ในตู้กระจก


ในตู้กระจกนอกจากจะมีรูปประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีอุปกรณ์ข้าวของเครื่งใช้ในตอนนั้นไห้ชมด้วย เรียกว่า เครื่องชำระพระบาท


เครื่องชำระพระบาท ในปี 2525 อยู่ในตู้


เดินขึ้นไปที่ศาลารอยพระบาทกันครับ ด้านบน


ศาลารอยพระบาท ..ถอดรองเท้าด้วยครับ


ในศาลารอยพระบาท


รอยพระบาทในหลวง รัชกาลลที่9


นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าชมได้ ทุกวัน 08.00 - 16.30 น. โปรดแต่งกายสุภาพ 

ที่ตั้ง: ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย
แผนที่ จุดA แสดงที่ตั้ง: 
[gmap line=19.9921070378507,99.86016297343667 + 19.9921070378507,99.86016297343667 |markers=letters::19.912660582634455,99.80894511938914 |zoom=18 |center=19.912367039560326,99.80913877487183 |width=600px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel