วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ใหญ่สุด ในเชียงแสน

การมาเที่ยวเชียงแสน นั้นต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ของเมืองเชียงแสน โดยเแพาะการมาเที่ยวที่ วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ที่เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นมานาน ตั้งแต่สมัย พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดา (หลาน) ของพ่อขุนเม็งรายมหาราช เมื่อ พ.ศ. 1887 โบราณสถานเท่าที่พบในเมืองเชียงแสนนั้น พระธาตุเจดียืหลวงน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูสมบูรณ์ที่สุด และเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเชียงแสนอีกด้วย

ที่เรียกว่า พระธาตุเจดีย์หลวงนั้น ได้ชื่อมาจาก พระเจดีย์องค์ใหญ่ ที่ประดิษฐานอยู่ในวัด ซึ่งสูงถึง 88 เมตร มีฐานกว้าง 24 เมตร เป็นพระเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน ภายในวัด นอกจากพระเจดีย์หลวงแล้ว ยังมีพระวิหารซึ่งเก่าแก่มาก และได้พังทลายเกือบหมดแล้ว และเจดีย์ธาตุแบบต่างๆ อีก 4 องค์ 

โบราณสถานแห่งนี้แม้ว่าจะปรักหักพังไปมากแล้ว แต่ได้รับการบูรณะอย่างดี ให้สมกับเป็นวัดที่สำคัญของเมืองหิรัญนครเงินยาง ซึ่งเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งใน สมัยรล้านนา
โมเดลสันนิฐาษ จำลองพระธาตุเจดีย์หลวงในสมัยอดีต 


แผนผังการวางตำแหน่งเจดีย์ ที่อยู่รายรอบ วิหาร มีเจดีย์หลวงอยู่ด้านหลังวิหาร


ป้ายนี้ มี3ภาษา วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

ฐานพระธาตุเจดีย์หลวง  ฐานกว้าง 24 เมตร

พระธาตุเจดีย์หลวง สูง 88 เมตร 


อาคารวิหารที่ได้รับการบูรณะ สร้างหลังคาใหม่ครอบไว้ เพื่อกันลมกันฝน

บนยอดเจดีย์หลวง


พระธาตุเจดีย์หลวง 


ซากโบราณสถานโดยรอบ


อาคารวิหารในปัจจุบันเดินเข้าไปด้านในได้ มีร้านกาแฟน่ารักอยู่ในวัดพระธาตุเจดีย์หลวงด้วยนะ 


นั่งชิล ชมความงามของพระธาตุเจดีย์หลวงมุมนี้ก็สวยดีนะ


ร้านกาแฟชื่อ "haven on Earth" 
บริเวณนี้ยังจัดเป็น ลานชุมชนอีกด้วย ชุมชนเขาให้ชื่อว่า ลาน"คิดบวก" ลานกิจกรรมนี้จะคนในชุมชนจะใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของชุมชน บางครั้งก็มีการแสดงพื้นบ้าน การจำลองตลาดโบราณเป็นต้น
 

ที่ตั้ง อยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  วัดพระธาตุเจดีย์หลวง โทร. 053-777044 , องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โทร. 053-650803

แผนที่ จุด A แสดงที่ตั้งวัดพระธาตุเจดีย์หลวง
[gmap markers=letters::20.273259072605978,100.08042490483149 |zoom=15 |center=20.27338890088379,100.0823163986206 |width=600px |height=450px |control=Micro |type=Map]

ขอบคุณ: 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel