วัดพระแก้ว เชียงราย จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์พระแก้วมรกต

การเดินทางมาเที่ยวที่เชียงรายนั้นถ้าได้เรียนรู้จักประวัติศาสตร์ที่สำัญของเมืองด้วยก็จะเป็นเรื่องดีมาก เพราะเมืองเชียงรายนั้นอยู่มานานถึง750ปีแล้ว และมีวัดสำคัญ อย่างวัดพระแก้ว ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างมาก เพราะเป็นต้นเรื่องต้นกำเนิดของเรื่องราวการเดินทางของพระแก้วมรกต 

วัดพระแก้วเดิมเป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่บริเวณนี้มีกอไผ่ชนิดหนึ่งคล้ายไผ่สีสุก แต่ไม่มีหนาม ชาวบ้านนิยมนำไปทำคันธนู และหน้าไม้ คงจะมีมากในบริเวณนี้ ชาวเชียงรายจึงเรียกว่า “วัด ป่าเยี้ยะ หรือวัดป่าญะ” 

ตามประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับพระแก้วมรกตนั้น มีเรื่องราวบันทึกไว้ว่า เจ้ามหาพรหมผู้ครองเมืองเชียงราย เป็นผู้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกำแพงเพชร ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยจะสู้ดีนักจึงได้พอกปูนทับองค์พระแก้วมรกต แล้วนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์วัดป่าเยี้ย 

อีก 45 ปีต่อมาเกิดฟ้าผ่าที่องค์เจดีย์ พบพระพุทธรูปลงรักปิดทององค์หนึ่งตกลงมาจากเจดีย์ จึงได้อัญเชิญไปไว้วิหารหลวง ช่วงเวลานี้เป็นอยู่ในราวๆปี พ.ศ.1897 

และอยู่ที่วิหารหลวงของวัดป่าเยี้ยะ ได้ 2 เดือน ก็พบว่าปูนบริเวณพระนาสิก ( จมูก ) กระเทาะออกจึงเห็นเป็นแก้วสีเขียว  เจ้าอาวาสได้กระเทาะปูนออก จึงปรากฎเป็นพระแก้วสีเขียวทั้งองค์  ในช่วงเวลานั้นเชียงรายอยู่ภายใต้การปกครองของเชียงใหม่ พระเจ้าสามฝั่งแกนเจ้าเมืองเชียงใหม่ เมื่อทราบข่าวจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปเมืองเชียงใหม่ รวมระยะเวลาที่พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เชียงรายเป็นเวลา 45 ปี  วัดป่าเยี้ยที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตจึงถูกเรียกต่อๆ กันมาว่า วัดพระแก้ว

และในปัจจุบันได้ทีการสร้างพระหยกขึ้นมาแทนที่ พระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหยกที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายร่วมกันสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2533 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 20 ก.ย. พ.ศ. 2534 ชาวเชียงรายได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดพระแก้ว เรียกว่า "พระหยกเชียงราย"


พระอุโบสถ์ ในวัดพระแก้วมีความงดงามมาก ในปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน คนเชียงรายเรียกกันว่า “พระเจ้าล้านทอง” เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงรายเคารพนับถือเป็นอันมาก แต่เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเจ้าล้านทอง


ภายในพระอุโบสถ์ ประดิษฐานของพระประธาน คนเชียงรายเรียกกันว่า “พระเจ้าล้านทอง” 


ใครอยากชมพระแก้วหยกเชียงราย จะอยู่ที่อาคารด้านในสุดของวัดครับ 


พระแก้วหยกเชียงราย


พระแก้วหยกเชียงราย


พระแก้วหยกเชียงราย มองจากด้านข้าง


พิพิธภัณฑ์ ของวัดพระแก้ว เปิด 10.00-17.00น. เข้าชมฟรีครับ ภายในมีงานพุทธศิลป์สวยๆหลายชิ้น ที่เป็นของเก่าหาชมได้ยาก


งดงามมาก ภายในพิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว


ตุง


ที่ชั้นสองของพิพิธภัณฑ์


พระที่ทำจากไม้แกะสลัก


หีบคัมภีร์ไม้

สะดุดตามากเห็นเอาไว้วางพวกดอกไม้ ไม่รู้เรียกว่าอะไร

วัดพระแก้วตั้งอยูที่ ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

การเดินทาง  เมื่อถึงห้าแยกพ่อขุนเม็งรายกลางตัวเมืองเชียงรายให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปเรื่อยๆ จนสุดทางสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 100 เมตร จะเห็นวัดพระแก้วอยู่ทางขวามือ
แผนที่ จุดA แสดงที่ตั้ง: 
[gmap line=19.9921070378507,99.86016297343667 + 19.9921070378507,99.86016297343667 |markers=letters::19.911829379270944,99.82773077489583 |zoom=17 |center=19.912059373296138,99.82775330543518 |width=600px |height=450px |control=Micro |type=Map]

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel