คู่มือ ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารัก (ภาค 2)

ในภาค2นี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกเมืองที่ มีเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิตที่แตกต่างตลอดจนมีกิจกรรมการเที่ยวที่หลากหลาย ที่หลายคนอาจไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ทั่วทั้งประเทศไทยให้ได่สัมผัสความน่ารักนี้ด้วยกัน ทั้งหมด 5 ภาค 12 เมือง ดังนี้คือ 

VDO ภาระกิจเที่ยวเมืองน่ารัก

ภาคเหนือ จะมีทั้งหมด 3 เมืองได้แก่ 
• เมืองเชียงดาว : จังหวัดเชียงใหม่ 
• บ้านนาต้นจั่น : จังหวัดสุโขทัย 
• เมืองแม่ลาน้อย : จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ภาคตะวันออกฉียงเหนือ จะมีทั้งหมด 2 เมืองได้แก่ 
• บ้านท่าแร่ : จังหวัดสกลนคร 
• บ้านสีกายเหนือ : จังหวัดหนองคาย 

ภาคกลาง จะมีทั้งหมด 3 เมืองได้แก่ 
• อำเภอโพธาราม : จังหวัดราชบุรี
• อำเภอวิเศษไชยชาญ : จังหวัดอ่างทอง 
• อำเภอท่าฉลอม : จังหวัดสมุทรสาคร 

ภาคตะวันออก จะมีทั้งหมด 2 เมือง คือ
• ชุมชนริมน้ำจันทบูร : จังหวัดจันทบุรี 
• ชุมชนละลุ จังหวัดสระแก้ว 

ภาคใต้ จะมีทั้งหมด 2 เมืองคือ 
• อำเภอเมือง : จังหวัดพัทลุง 
• อำเภอหาดใหญ่ : จังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel