พาชมโซนภาคใต้ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2555

ภาคใต้ จัดบรรยากาศในธีม “ป่าสวย ทะเลใส หลากหลายวัฒนธรรม” หยิบเอาความสวยงานของทั้งท้องทะเล ป่าสวย ธรรมชาติงาม มาให้เราได้ชมกัน แลัวยังมีพื้นที่ท่องเที่ยวดังอย่างตลาดกิมหยง ร้านกาแฟ อาหารใต้ แม้แต่นางเงือกจากหาดสมิหลาก็มาด้วย เรียกว่ายกมาหมดของดีเมืองใต้

สัมผัสของขวัญจากธรรมชาติ 
-ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งแดนใต้ ที่ขึ้นชื่อด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างเช่น เกาะหินซ้อนจ.สตูล ,คลอง 2 สีท่าปอม จ.กระบี่ ที่ได้นำมาจำลองไว้ภายในงาน

ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม 
-ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว (ผ่อต่อก๋ง) จ.ภูเก็ต งานสถาปัตยศิลป์ที่แห่งความงดงามที่เกิดจากแรงศรัทธาและ 
ประเพณีการเช่นไหว้ด้วย เต่าแดง  
-เสาชิงช้าและหอพระอิศวร ที่เกิดจากความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ที่เจริญควบคู่มากับการตั้งถิ่นฐานของเมืองนครศรีธรรมราช 
-ร่วมถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา
-ชื่นชมงานสาธิต ศิลปกรรมภาคใต้ภายในงาน

ลิ้มรสอาหารอร่อย 
-ร่วมกันชิมและช้อป ซึ่งในแต่ละร้านค้าได้นำอาหารที่ขึ้นชื่อในแต่ละพื้นที่ของภาคใต้

จุดน่าสนใจในโซนภาคใต้ 
- ชื่นชมระบบนิเวศ คลองน้ำสองสี ท่าปอม จ.ภูเก็ต การจำลองมาไว้ภายในงาน ตื่นตากับเกาะหินซ้อน จ.สตูล ได้จำลองอย่างสมจริง  

คลองน้ำสองสี

- ไหว้องค์เทพผ่อต่อก๊ง เจ้าแห่งผี ณ ศาลเจ้าผ้อต่อ จ.ภูเก็ต ที่มีความเชื่อในเรื่องการต่ออายุสืบดวงชะตา สักการะด้วยการไหว้เต่าแดง เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปี ในงานมีกิจกรรมการระบายสีเต่าแดง จากร้านเค่งติ้น และเขียนชื่อลงบนตัวเต่า แล้วนำไปไว้ที่ศาลจำลอง หรือนำกลับไปรับประทานได้
- ร่วมเสพบรรยากาศ ลิ้มรสอาหารอร่อย ในบรรยากาศแห่งภาคใต้ที่ได้ยกร้านค้ามาจากภาคใต้ มาไว้ภายร้านกาแฟโบราณในบรรยากาศความเป็นภาคใต้ มีการจำหน่ายอาหารขึ้นชื่อในภาคใต้อาทิเช่น หมูย่างเมืองตรัง, ติ่มซำเมืองภูเก็ต, กาแฟโบราณ ชาชัก, บักกูเต๋,ขนมเปี้ยสด และอื่นๆ และสินค้าอีกมากมาย ที่มีให้เลือกช้อป ในตลาดกิมหยง จ.สงขลา
- สนุกไปกับกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง การร่ายรำแห่งภาคใต้ที่ได้นำมาแสดงภายในงาน เช่น การแห่นางดาน,โนราห์, การแสดงมวยไชยา 
- เรียนรู้การสิตภายในงาน การทำกรงนกเขาชวา งานประณีตศิลป์ มูลค่านับแสน,การสาธิตการวาดผ้าบาติก เอกลักษณ์ชาวเล, หมากหลุม เกมส์ที่ต้องใช้ทักษะอย่างสูง และเสื่อกระจูด เสื่ออันเป็นเอกลักษณ์ของเสื่อภาคใต้

เกาะหินซ้อน จ.สตูล
จำลองหินซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะไข่ จ.สตูล 


เกาะหินซ้อน


นักดนตรีจากใต้

นางเงือก จ.สงขลา
จำลองประติมากรรมนางเงือก ที่เป็นสัญลักษณ์ของ จ.สงขลา เพื่อให้ผู้เข้าชมงาน   มีส่วนร่วมกับการถ่ายรูป
หอพระอิศวร จ.นครศรีธรรมราช
หอพระอิศวรเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย บูชาพระอิศวรหรือพระศิวะเป็นใหญ่เหนือเทพองค์อื่น ๆ ในศาสนาฮินดู (พราหมณ์) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระอิศวร ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ที่เจริญควบคู่มากับการตั้งถิ่นฐานของเมืองนครศรีธรรมราช ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดง “การแห่นางดาน”

โล้ชิงช้า 
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการประกอบพิธี “ตรียัมปวาย” เป็นพิธีกรรมของพราหมณ์ที่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกพิธีกรรมและกิจกรรมทั้งหมดว่า “ประเพณีแห่นางดาน” เป็นประเพณีที่นำความมั่งคั่งและมั่นคงแข็งแรงมาสู่บ้านเมือง ซึ่งมีการประกอบพิธีในการสร้างบ้านแปงเมืองและการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณรวมทั้งรัชกาลต่าง ๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดมา 

- “โล้ชิงช้า” หรือ “ตรียัมปวาย” จะรวมอยู่ในประเพณี “แห่นางกระดาน”และเล็งเห็นว่าประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การศึกษาและมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ หาดูชมที่ไหน
ไม่ได้อีกแล้ว อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกทางหนึ่ง 


ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว( ผ่อต่อก๋ง)
จำลองสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว( ผ่อต่อก๋ง) แห่งแรกที่เริ่มประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ต เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ และ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวภูเก็ต ภายในงานมีการสาธิตและจำหน่าย “เต่าแดง” ซึ่งอาหารประเภทแป้งขึ้นรูป เป็นเครื่องเส้นไหว้ภายในศาลเจ้า

ร้านขนมเค่งติ้น ขนมเต่าแดง สัญลักษณ์งานผ้อต่อประเพณีของชาวภูเก็ต 
ขนมรูปเต่าแดงในงานงานผ้อต่อ เรียกว่า ”ขนมเต่าแดง" หรือ “อั่งกู้ ”เป็นสัญลักษณ์ ของงาน ”ผ้อต่อ” โดยจะเอาเต่าแดงไปถวายที่ศาลเจ้าเวลาทำป่ายปั๋วเสร็จ(ไหว้เสร็จ) เจ้าของเต่าจะต้องเลือกว่าจะปล่อย หรือ จะนำกลับ ในความเชื่อ เป็นการต่ออายุของผู้ที่ถวาย โดยที่ตัวเต่านั้น จะมีชื่อของคนที่ได้ถวายไว้ด้วย
      - ผู้เข้าชมงาน สามารถมีส่วนร่วมไปกับการเพ้นท์สีและชื่อลงบนตัวเต่าโดยจะนำกลับบ้าน หรือวางไว้ที่ศาลเจ้าที่ได้จำลองมาไว้ภายในงาน

จำลองสนามแข่งนกเขา ที่เป็นกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ของชาใต้

การจำลองบรรยากาศ ร้านกาแฟ สถานที่ที่อาจเรียกเป็น สภากาแฟ ด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายความเป็นชิโน-โปรตุกีส กับวัฒนธรรมการกินกาแฟ และเครื่องเคียง อย่างหมูย่าง ติ่มซำ หรือ บักกูเต๋ ที่ผู้เข้าชมงานสามารถร่วมเสพบรรยากาศ และลิ้มรสอาหารอร่อยได้ภายในงาน


บรรยากาศร้านกาแฟ ด้านในมีอาหารพื้นเมืองใต้จำหน่ายด้วยครับ

ตลาดกิมหยง 
เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นตลาดขายสินค้า ของแห้ง ของสด ของปลอดภาษี เป็นต้น


ตลาดกิมหยง

การรวบรวมอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคใต้ มาจัดจำหน่ายภายในงาน
ผู้ร่วมงาน มีส่วนร่วมกับการชิมและช้อป ซึ่งในแต่ละร้านค้าได้นำอาหารที่ขึ้นชื่อในแต่ละพื้นที่ การสาธิต ชาชัก, ข้าวต้มมัดข้าวเหนียวดำไส้กล้วยหิน, ตลาดกิมหยง, เต่าแดง ร้านเค่งติ้น, หมูย่างเมืองตรัง เป็นต้น


อาหารพื้นเมืองใต้


ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel