เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ (3คืน 4วัน)

ทริปการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวกับทหารครับ ในเส้นทางสู่ภาคใต้ จังหวัดที่เราจะแวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีด้วยกัน 4 จังหวัด คือเพชรบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง และประจวบคีรีขันธ์   ตลอดเส้นทาง 4วัน 3คืน เป็นความประทับใจที่พาให้ใจเราสัมผัสมากกว่า ความชื่นชมที่มีให้กับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แต่ด้วยสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณทหารแท้ ทุกจุดที่เราเข้าเยี่ยมชมจึงให้ความประทับใจมากเป็นพิเศษ กับสถานที่ท่องเที่ยวทางทหาร และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกหลายจุดที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างดี ...

เริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้จาก กรุงเทพมหานคร เรามุ่งตรงลงใต้ ด้วยการนำทริป โดย สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก  มีท่านผู้อำนวยการ พล.ต.ปวริศ แจ่มสว่าง (ผอ.สง.ทท.ทบ.) นำทีมด้วยตัวเอง(และเรื่องของท่าน จะเป็นความสะดุดตาเรื่องหนึ่งที่ผมไม่คาดไม่ถึงจริงๆ) ผู้ร่วมทริปครั้งนี้มีทั้งผู้ประกอบการ สื่อมวลชน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และนายทหารฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายนาย เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของทหารนั้นหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจขอกล่าวไว้โดยย่อสักหน่อยนะครับว่า มันจะเป็นประโยชน์ต่อมวลชน เยาวชน และเสริมสร้างจิตสำนึก ความรู้ ศักยภาพในตัวเอง ได้เป็นอย่างดี นั้นจะทำให้ประชนไทยเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีได้ด้วย หน่วยทหารนั้นมีประวัติศาสตร์มากมาย ถ้าประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยากรเหล่านี้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากให้กับประเทศชาติ 

การท่องเที่ยวในเขตทหารนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มิได้แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์ทางอ้อมและให้คุณค่าต่อสังคม ในด้านการพัฒนาความคิด การสร้างจิตสำนึก ความเป็นระเบียบวินัย อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ 
ขอบคุณ: 

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)
โทร. 0 2282 6835, 0 2297 5831, 0 831 232 647 โทรสาร. 0 2282 6835
โทร.ทบ. 95831 โทรสาร.ทบ. 9163
เว็บไซต์ : http://www.armytour.tht.in/

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โทร.0 2192 1924-6 โทรสาร.0 2192 1951-2
e-mail: adtthai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.domesticthailand.com

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel