จังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai)

สรุปทริปเส้นทางคาราวานเที่ยวแม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ปางอุ๋ง ปาย 4คืน5วั
ทริปคาราวานรถบ้านเที่ยวเหนือ
คาเฟ่ แคนทารี เชียงใหม่
Art in Paradise: Illusion Art Museum
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Historical Centre)
ร้านเนื้อตุ่นรสเยี่ยม ซอยนิมมานเหมินทร์ 11
ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท สวรรค์ของนักประชุม