จังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
วัดดอยแม่ปั๋ง
อำเภอเวียงแหง
ห้วยน้ำรู หรือ ดอยสามหมื่น
ดอยปู่หมื่น
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
อุทยานแห่งชาติเชียงดาว1
ดอยเชียงดาว เชียงใหม่
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ ดอยเชียงดาว
บ้านควายไทย แม่ริม
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
ทะเลสาบดอยเต่า
สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)
สวนป่าแม่แจ่ม เชียงใหม่
อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
สถานีทดลองเกษตรที่สูง แม่จอนหลวง
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง)