จังหวัดเชียงราย (Chiangrai)

ศาลารอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
แวะชมดอกทิวลิป+ไม้เมืองหนาวตื่นตา เที่ยวงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 8
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น
ด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย
ม่อนแมน รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย
กาดใบตอง เชียงแสน