จังหวัดเชียงราย (Chiangrai)

ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี)
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (Thawan Duchanee)
คาราวานกอดเมืองไทย สุขใจ เที่ยวเมืองเหนือ
ล้านก๋วยเตี๋ยว (เชียงของ)
The Hub พิพิธภัณฑ์จักรยาน เชียงของ
น้ำโขงเกสเฮ้าส์ ชุมชนแบคแพคเกอร์แห่งเชียงของ
กลุ่มแกะสลักไม้คำจันทร์ยาโน เชียงราย
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี งานพุทธศิลป์ จังหวัดเชียงราย
ดอยดินแดง แรงบันดาลใจศิลปะ เครื่องปั้น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดเชียงราย
พระธาตุดอยตุง
พิพิธภัณฑ์อูบคำ
บ้านช้าง 108 ลีลา เชียงราย
ล่องเรือแม่น้ำกก
นั่งช้างท่องเที่ยว รอบหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
แม่สาย เชียงราย
งานจุลกฐิน ที่พระธาตุผาเงา
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) เชียงราย
เที่ยวดอยห่มฟ้ารีสอร์ท ชมไร่ชา ชมไร่องุ่นผลิตไวน์
ดอยแม่สลอง ชิมชา ชมดอกซากุระบาน อาหารยูนาน
วนอุทยานภูชี้ฟ้า