เที่ยวชุมชน เที่ยวตลาด

ตลาดราตรี เมืองมุกดาหาร
ตลาดเทศบาลเมืองนครพนม
ตลาดชายแดนบ้านเปงจาน (ไทย-ลาว)
ตลาดโพธิ์ชัย หนองคาย
ถนนคนเดินเชียงคาน
ตลาดใต้โหนด พัทลุง
ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา
ถนนคนเดินบ่อผุด เกาะสมุย (Fisherman's Village)
ตลาดโต้รุ่งเมืองสุพรรณบุรี "ขุนไกรไนท์ฟู้ด"
เดินหาของอร่อยทั่วไทย ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม
ตลาดนัดชุมชน ถนนวันวาน เมืองลับแล
ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ทุกวันเสาร์ บางละมุง ชลบุรี
ตลาดนัดรถโบราณ The Walk เกษตรนวมินทร์
ถนนคนเดินขอนแก่น ทุกวันเสาร์
กาดนั่งยอง คล้องย่าม ถนนคนเดินริมแม่น้ำปิงเมืองตาก
พาเดินตลาดเช้าริมบึงกาฬ หรือที่เรียกว่า "ตลาดสองฝั่งโขง"
เดินเที่ยว เดินกิน ตลาดเช้าเมืองพะเยา
พาไปเที่ยวหาพี่น้องไทยล้านนาที่เมียวดี "เชื้อชาติไทย สัญชาติพม่า"
ไปเที่ยวหมู่บ้านมอแกน อ่าวบอนใหญ่ หมู่เกาะสุรินทร์
เที่ยวหมู่บ้านจีน "บ้านรักไทย"