การเดินทางโดยเรือโดยสารไปเกาะต่างๆใน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

จากท่าเรือปากบาราไปเกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ( ขึ้นเกาะบริเวณท่าเรือพันเตมะละกา ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ) หรือไปเกาะอาดัง-หลีเป๊ะ มีตารางการเดินเรือ ดังนี้

ท่าเรือปากบาราเดินทางไปเกาะตะรุเตา เรือออกจากท่าเรือปากบารา เวลา 10.30 น. และ 13.30 น. ค่าโดยสารไป-กลับ 400 บาท โดยเรือจะแวะที่เกาะตะรุเตาก่อน จากนั้นจะเดินทางผ่านเกาะไข่ แล้วเดินทางต่อไปยังเกาะอาดัง-หลีเป๊ะ   ค่าโดยสารเรือจากท่าเรือปากบารา เดินทางไปยังเกาะอาดัง-หลีเป๊ะ ค่าโดยสารไป-กลับ 800  บาท ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

เกาะตะรุเตา ไป เกาะอาดัง - หลีเป๊ะ เรือออกจากเกาะตะรุเตา เวลา 11.30 น.  
เกาะอาดัง - หลีเป๊ะ ไป กาะตะรุเตา เรือออกจากเกาะอาดัง-หลีเป๊ะ เวลา 10.00 น.
เกาะตะรุเตา ไป ท่าเรือปากบารา เรือออกจากเกาะตะรุเตา เวลา 09.00 น. และ 11.00 น.

ระยะทาง และ ระยะเวลาเดิินทาง
  • ท่าเรือปากบารา - อ่าวพันเตมะละกา (เกาะตะรุเตา) 22 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
  • ท่าเรือปากบารา - เกาะอาดัง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
  • ท่าเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ 82 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง เกาะตะรุเตา
  • เกาะอาดัง - เกาะหลีเป๊ะ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  
  • เกาะอาดัง - เกาะหินงาม 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที  
  • เกาะอาดัง - เกาะไข่ 17 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  45 นาที   
ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel