ชุมชนบ้านสิงห์ท่า ชุมชน200ปีจังหวัดยโสธร บ้านเรือนตึกเก่าอาคารสวยๆ

ที่ตัวเมืองจังหวัดยโสธร เขาก็มีชุมชนที่อนุรักษ์ตึกเก่า อาคารสวยในรูปแบบสถาปัตยกรรม ที่หลายคนเรียกว่า ศิลปกรรมชิโน-โปรตุกีส ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกัน ได้เห็นความงามจากสถาปัตยกรรมในอดีต ทำให้เราเห็นความเจริญรุ่งเรืองของเมืองยโสธรในเวลานั้นตามประวัติแล้วชุมชนบ้านสิงห์ท่า เคยเป็นย่านการค้าสำคัญ มาตั้งแต่สมัยเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อน ก็เรียกได้ว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากันเลยก็ว่าได้ครับ ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2315 ในยุคนั้นมีบันทึกในพงศวดารกล่าวว่า พระเจ้าราชวงศา(พระวอ) เสนาบดีเก่าแห่งเมืองเวียงจันทร์ ท้าวหน้า ท้าวคำผง ท้าวทิตพรหม และท้าวมุม พร้อมด้วยไพร่ผล อพยพไปอาศัยกับเจ้านครจำปาศักดิ์ เมื่อมาถึงดงผีสิงห์ เห็นทำเลที่ตั้งเหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐาน จึงสร้างเมืองขึ้นที่บ้านสิงห์ท่า (เมืองสิงห์ท่า) และต่อมายกฐานะเป็นเมืองยโสธร และครั้งหนึ่งเคยเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี 

ในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีน ยุคนั้นความเจริญเข้ามามาก มีช่างฝีมือเวียดนามเข้ามาสร้างบ้านเรือน ทิ้งร่องรอยศิลปกรรมชิโน-โปรตุกีสไว้ที่บ้านสิงห์ท่าจำนวนมาก สร้างเสน่ห์ให้บ้านสิงห์ท่าสวยงามมาจนทุกวันนี้ แผนที่ชุมชนบ้านสิงห์ท่า จ.ยโสธร


ปัจจุบันยังคงเหลือให้เห็นริมถนนศรีสุนทร นครปทุม อุทัยรามฤทธิ์ และถนนวิทยธำรง 

ที่ตั้ง ชุมชนบ้านสิงห์ท่า ต.สิงห์ท่า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 

แผนที่
แสดงที่ตั้ง บ้านสิงห์ท่า

จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel