ตะลึงกับการค้นพบครั้งใหม่ ใหญ่มาก ไม้กลายเป็นหิน ขอนแก่น

ทริปการเดินทางครั้งนี้เป็นทริปการเดินร่วมกับ นักธรณีวิทยาหลายท่าน ระดับด๊อกเตอร์ทางธรณีก็หลายท่าน เพื่อเดินทางไปดูแหล่งขุดค้นแห่งใหม่ล่าสุด ที่น่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนบ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้แน่ๆ ค้นพบซากไม้กลายเป็นหิน ไม่ต่ำกว่า17 ท่อนใหญ่ๆ ที่สภาพยังคงสมบูรณ์มาก 


ห่างจากตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นเพียง 25 กิโลเมตร เราก็เดินทางเข้ามาถึง บ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ ไม้กลายเป็นหินที่อายุนับล้านปีได้ที่บริเวณ บ่อดินร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการขุดหน้าดินขาย และเจอเข้ากับซากไม้จำนวนหลายท่อนที่มีสภาพกลายเป็นหินไปแล้ว 

คลิปวีดีโอ

จากการตรวจสอบของนักธรณีวิทยา มีข้อสันนิษฐานของการที่มีไม้กลายเป็นหินบริเวณนี้ ว่าน่าจะเกิดจากการพัดพามาของกระแสน้ำ พัดต้นไม้มากองรวมกันบริเวณนี้เมื่อหลายล้านปีก่อน สภาพที่พบเป็นลักษณะของการทับถมกันดินทับเป็นชั้น ดูจากสภาพการเรียงตัวของเม็ดหินกรวดทรายบริเวณนี้ เมื่อขุดลงไปก็จะพอเป็นหลักฐานให้ทราบถึงลักษณะพื้นที่ในอดีต 

จากการสำรวจเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ทำพิกัด และลักษณะของไม้กลายเป็นหินที่ค้นพบไว้ทั้งหมด นับได้ 17ต้น และอาจจะมีมากกว่านี้ถ้ามีการขุดค้นพบเพิ่มเติม พื้นที่บริเวณนี้ห่างจากบ้านโนนรังประมาณ 1กิโลเมตร ลักษณะเป็นบ่อขุดหน้าดิน ลึกประมาณ 5-10 เมตร เนื้อที่ประมาณ 10ไร่ กว้างประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 160 เมตร พบไม้กลายเป็นหินจำนวนมาก 

ท่อนไม้ที่มีขนาดใหญ่ และสมบูรณ์มาก มีความยาวตั้งแต่ 3เมตร ไปจนถึง 16เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.3 เมตร จนถึง2เมตร ถือว่าเป็นแหล่งค้นพบทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่ามาก และมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวอย่างมากต่อชุมชน ทางชุมชนก็จะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น อาจจะมีการพัฒนาในรูปแบบเป็น Geo Park หรือ อุทยานธรณี ต่อไป สำหรับการเกิดไม้กลายเป็นหินนั้น จะมีวิธีการเกิดได้ 2รูปแบบ คือ
1. อิทธิพลจากภูเขาไฟ เกิดจากการทับถมพื้นที่ป่าไม้ หรือที่ราบที่มีท่อนไม้ถูกฝั่งอยู่ ด้วยเถ้าภูเขาไฟหรือฝุ่นภูเขาไฟ ซึ่งมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบอยู่มาก ตะกอนดังกล่าวเมื่อพุพังสลายตัว ซิลิกาบางส่วนจะอยู่ในรูปสารละลายในน้ำใต้ดินสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้อย่างช้าๆ จนกระทั่งแทนที่ทั่งหมด ทำให้ไม้มีสภาพกลายเป็นหินอย่างที่เราเห็น 

2. อิทธิพลของน้ำท่วม เกิดจากสภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำให้มีการพัดพาตะกอนกรวด ทราย ดิน จำนวนมาก รวมทั้งซุง หรือต้นไม้ต่างๆ ที่หักโค่นล้มจากน้ำไหลหลาก ตะกอนต่างๆก็จะทับถมส่วนของต้นไม้ และสารละลายจากน้ำใต้ดิน จำพวกซิลิกา ก็จะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้แทนที่แต่ละเซลล์จนกระทั่งกลายเป็นหินทั้งหมด 

สำหรับไม้กลายเป็นหินที่ขุดค้นพบนั้น ถือว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 ซึ่งทางกรมธรณีวิทยาได้เข้ามาศึกษาและจัดทำพิกัด ทำทะเบียนไว้ทั้งหมดแล้ว 

ที่ตั้ง ไม้กลายเป็นหินสาวะถี บ้านโนนรัง ต.สาวถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
พิกัด GPS 16.544684, 102.670545

แผนที่ Google map: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel