ตารางเรือเฟอร์รี่ ปากบารา – ตะรุเตา – หลีเป๊ะ

ตารางเรือเฟอร์รี่ ปากบารา – ตะรุเตา – หลีเป๊ะ

ออกจากปากบารา

ถึงหลีเป๊ะ

ถึงตะรุเตา

ถึงท่าเรือปากบารา

11.00 น.

13.00 น. (แวะเกาะไข่)

15.00 น.

16.00 น.

หมายเหตุ *
- เรือโดยสารจะแวะให้นักท่องเที่ยวชมเกาะไข่ (แวะให้ถ่ายรูปที่เกาะไข่อย่างเดียว)
- กำหนดการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลและความเหมาะสมของสภาพอากาศ


ค่าโดยสาร ปากบารา

ค่าโดยสาร

ขาเดียว

ไป – กลับ

ตะรุเตา

250 บาท

400 บาท

ปากบารา – หลีเป๊ะ

500 บาท

900 บาท


ตารางเรือเกาะลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย) มีเรือเฟอร์รี่ออกจากท่าเรือตำมะลังทุกวัน ตามตารางเวลา ดังนี้ (16 พ.ย. 2553)

เวลาไป

เวลากลับ

ระยะเวลาเดินทาง

ราคา

08.30/09.30 /13.30/16.00 น.

07.30 /08.30/12.00/16.00 (เวลาไทย)

1 ชม.

600 บาท

(ออกจากท่าเรือตำมะลัง)

(ออกจากเกาะลังกาวี)

 

(ราคาไป-กลับ)

รถโดยสาร

- แท็กซี่ 700 - 800 บาท บริการพาเที่ยวรอบเกาะลังกาวี

- รถตู้ 1,500 - 2,000 บาท (ที่นั่ง 11 - 14 ที่นั่ง - บริการพาเที่ยวรอบเกาะลังกาวี

ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel