ททท.ภูมิภาคภาคกลางจัดงานพบปะเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงภูมิภาคภาคเหนือ

ผ่านไปแล้ว สำหรับงานเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภาคกลางและภาคเหนือ(Table Top Sale) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  งานนี้จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง  ด้วยการเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 19 จังหวัด ในภูมิภาคภาคกลาง ได้แก่  กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี หระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี 

เดินทางมาร่วมพบปะเจรจาธุรกิจ (Table Top Sales) ด้วยการนำสินค้าทางการท่องเที่ยวมาเสนอขาย โดยมีผู้ซื้อ(Buyer)จากภาคเหนือสนใจเข้าร่วมเจรจาซื้อขายกว่า 140 ราย ประกอบไปด้วยสถานประกอบการ ธุรกิจนำเที่ยวและหน่วยงานราชการ  เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคภาคกลางและภูมิภาคภาคเหนือ 

นอกไปจากการพบปะเจรจาธุรกิจ (Table Top Sales) แล้วยังมีการพาผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลางร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย โดยได้ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น น้ำพุร้อนสันกำแพง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก บ้านแม่กำปอง งานพืชสวนราชพฤกษ์ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  


ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel