ททท.สำนักงานแพร่ เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ สวยสง่า เป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556  นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ททท.สำนักงานแพร่แห่งใหม่ โดยมีนายสุรพล เสวตเศรณี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานเกี่ยวกับการสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของ ททท.สำนักงานแพร่แห่งนี้ พร้อมด้วยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานกว่า 500 คน ซึ่งมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่มาร่วมแสดงความยินดีด้วย รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ และสื่อมวลชนโดยนาวสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแพร่  ซึ่งรับผิดชอบการสงเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ททท.สำนักงานแพร่ ได้รับงบประมาณ 17 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแพร่  สำหรับ ททท.สำนักงานแพร่นั้นมีภารกิจดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของพื้นที่รับผิดชอบทั้งสามจังหวัด โดยร่วมกัยพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวด้านข้อมูลข่าววสารทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความแข้มแข็งของสมาคม ชมรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558 

อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแพร่ เป็นอาคาร 2 ชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ที่งดงาม สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมถิ่นภาคเหนือและใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมที่รองรับการประชุมได้ 20-30 คน มีทางลาดชันและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ อีกทั้งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและตั้งอยู่ใกล้กับคูเมือง กำแพงโบราณและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในตัวเมืองแพร่อีกด้วย ซึ่งจะสะดวกก่นักท่องเที่ยว เมื่อเดินทางไปขอข้อมูลหรือเอกสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 

แผนที่
จุด A คือ ที่ตั้งสำนักงาน ททท.แพร่

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ อาคารแห่งใหม่ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 054-521127
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel