ททท.เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมงานสะดุดตาดอทคอมได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับ อำเภอสหัสขันธ์และโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์  ภายใต้ดครงการคืนชีวิตไดโนเสาร์ ส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนและชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ณ บริเวณลานไดโนเสาร์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศริริ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ททท.ได้เล็งเห็นถึงจุดขายทางการตลาดที่สำคัญในการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่งของภาคอีสาน คือแหล่งไดโนเสาร์ ในพื้นที่ของอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ที่แข็งแกร่งและชัดเจน จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์มาตลอด 


ภาพ : นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศริริ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวเปิดงาน

และในปีนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จัดตั้งโครงการคืนชีวิตตไดโนเสาร์ขึ้น โดยมีรูปแบบและกำหนดภารกิจในลักษณะการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยว นิทรรศการ การจำหนายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยฝีมือเยาวชนและท้องถิ่น 

รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน เยาวชน บูรณาการการดำเนินงานจนนำไปสู่การเรียนรู้ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น และร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรุ้ระยะยาว โดยมีหน่วยงามในพื้นที่ให้การสนับสนุนในยะยะยาวต่อไป 

และโครงการดังกล่าวยังมุ่งหวัง ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อ.สหัสขันธ์ ได้รับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ มีคุณค่า และเป็นที่น่าจดจำจากท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมโดยคนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นอีกตัวกระตุ้นทางหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และทำให้ชุมชนเห็นคุณค่าในทรัพยากรของชุมชนเอง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์ จะมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ โดยมียุวมัคคุเทศก์จากโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คอยอำนวยความสะดวกและนำชมบริเวรแหล่งไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์สิรินธร พร้อมทั้งมีสินค้าและของที่ระลึกจากฝีมือนักเรียน รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากชุมชนจำหน่าย เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น. 

แผนที่
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง GPS คือ 16.696891 103.517809

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel