บรรยากาศ เวียนเทียนกลางน้ำ กว๊านพะเยา วันอาสฬหบูชา57

ทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา จะมีกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำ รอบพระธาตุเจดีย์ วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวของโลก ปีนี้2557 สะดุดตาได้มีโอกาสไปเก็บภาพบรรยากาศ เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา มาให้เพื่อนๆได้ชมกัน สำหรับคนที่สนใจ กิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำ ที่กว๊านพะเยา จะมีจัดขึ้นในทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาครับ เช่นวันมาฆะบูชา วิสาฆบูชา และ อาสาฬหบูชา ซึ่งกิจกรรมก็จะจัดขึ้นในช่วงเย็นนะครับ เช่นเดียวกับปีนี้ ที่เราได้เดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศ 

บริเวณกว๊านพะเยา จะมีวัดโบราณตั้งอยู่แห่งหนึ่ง นั้นคือวัดติโลกอาราม ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัย พระเจ้าติโลกราช แห่งราชอาณาจักรล้านนาเมืองเชียงใหม่ โปรดให้พระยายุทธิาถิระ เจ้าเมืองพะเยา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2019-2029   ถึงปัจจุบันวัดนี้ก็มีอายุมากกว่า 500 ปีแล้ว บนตัววัดประดิษฐาน หลวงพ่อศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่ขุดพบกลางกว๊านพะเยา อายุกว่า500ปี จึงได้นำมาประดิษฐานที่วัดติโลกอาราม ณ จุดเดิม ส่วนสาเหตุที่วัดมาตั้งอยู่กลางกว๊านพะเยาเนื่องจาก มีการสร้างประตูกั้นน้ำในกว๊านพะเยาของกรมประมง ในปี พ.ศ.2482 


ภาพ : กำลังรอขึ้นเรือ บริเวณท่าเรือกว๊านพะเยา เพื่อไปวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา


ภาพ : ซื้อบัตเรือตรงนี้ 


ภาพ : บัตรนั่งเรือไปวัดกลางกว๊านพะเยา 20บาท


ภาพ : เรือที่ใช้เวียนเทียนกลางน้ำ


ภาพ : ดอกบัว 10บาท


ภาพ : เจอรุ้งกินน้ำด้วย ที่กว๊านพะเยา


ภาพ : พระสงฆ์กำลังจะไปที่วัดเช่นกัน เพื่อทำพิธีเย็นนี้


ภาพ : เรือนักท่องเที่ยว ไปที่วัดติโลกอาราม บ้างก็เป็นเรือเครื่อง บ้างก็เป็นเรือพาย


ภาพ : นั่งเรือพาย คนพายเรือยืนพายเรืออยู่ด้านหลัง


ภาพ : บรรยากาศบนวัดติโลกอาราม


ภาพ : มาถวายเทียนกันบนวัดติโลกอาราม


ภาพ : มองกลับไปที่ริมกว๊านพะเยา ที่ท่าเรือยังมีคนรอนั่งเรืออยู่อีกจำนวนหนึ่ง


ภาพ : ทางเข้าสู่ลานพิธี 


ภาพ : นั่งเรือเพื่อมาเวียนเทียน
ภาพ : บรรยากาศเวียนเทียนที่ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา


ภาพ : มีจุดพลุด้วย 

แต่สำหรับใครที่ไม่มีโอกาสมาในวันสำคัญทางศาสนา แต่ชอบรรยากาศกว๊านพะเยา ก็สามารถเช่าเรือล่องชมความงามธรรมชาติของกว๊านพะเยาได้ ซึ่งทุกๆเช้าก็จะมีกิจกรรมตักบาตรที่ท่าเรือวัดติโลกอารามริมกว๊านพะเยา ได้ทุกวันนะครับ ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00น. 

กิจกรรมล่องเรือพาย จากท่าเรือไปถึงวัดติโลกอาราม ใช้เวลาไป-กลับ ประมาณ 15 นาที ค่าบริการล่องเรือคนละ 20 บาท พร้อมดอกไม้ธูปเทียน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.30 น. สามารถติดต่อล่องเรือได้ที่ ริมกว๊านพะเยา ชมรมเรือพายแจวกว๊านพะเยา โทรศัพท์ 089 4337311 

ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ


แผนที่
แสดงที่ตั้งของ วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา
GPS 19.158525, 99.899964

จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel