บึงสีไฟ เที่ยวพิจิตรต้องมา

บึงสีไฟถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัพิจิตร เหหมือเป็นแลนมาร์ค ที่ไม่มาแล้วเหมือนอารมณ์มันค้างๆคาๆ เหมือนมาไม่ถึง ความน่าสนใจของบึงสีไฟคงอยู่ที่ ความที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศเลยทีเดียว ด้วยเนื้อที่นับหมื่นไร่ ปัจจุบันอาจจะเล็กลงมาหน่อยด้วยความว่าน้ำน้อยลงจากเดิมมาก 

ความใหหญ่ของบึงสีไฟรั้น ถ้าจะให้เรียงลำดับก็ต้องเป็น บึงบอระเพ็ด กว๊านพะเยา แล้วก็บึงสีไฟ ตามลำดับ แต่ปัจจุบันเหลือเนื้อที่ประมาณ  5,390 ไร่ ซึ่งลดลงมาภายหลังจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ปัจจุบันบึงสีไฟยังเป็น แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด แหล่งอาศัยของนกหลายชนิด และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย


ทางเข้าบึงสีไฟ

ความลึกเฉลี่ยของบึงสีไฟอยู่ที่ประมาณ 1.5 - 2 เมตรเท่านั้น ไม่ลึกมาก ลักษณะของบึงกว้างกลม คล้ายกะทะ  

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบึงสีไฟคือ รูปปั้นจรเข้ ที่ตั้งอยู่ทางเข้าด้านหน้าบึงสีไฟ เป็นรูปปั้นของพญาชาลวัน ตามตำนานเรื่องไกรทอง ถูกจัดสร้างเป็นอาคารขนาดย่อมที่มีรูปร่างภายนอกเป้นจรเข้ มีความยาวถึง 38 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร ภายในตัวจระเข้ ทำเป็นห้องประชุมขนาด 25-30 ที่นั่ง และยังเป็นรูปปั้นจรเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จุดนี้เองที่ใครผ่านไปผ่ามาก็ต้องแวะมาถ่ายรูป 


จรเข้ยักษ์ ที่ด้านในมีห้องประชุมด้วย

ภายในบริเวณบึงสีไฟ ยังมี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิจิตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2527 มีเนื้อที่ 170 ไร่ เป็นสวนพักผ่อนริมบึงสีไฟ มีสะพานทอดลงน้ำสู่ศาลาใหญ่ที่จัดไว้เป็นที่พักย่อน นักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารปลา และชมอาทิตย์ตกได้สวยงาม

สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ หรือที่นิยมเรียกกันว่า ศาลาเก้าเหลี่ยม เป็นอาคารรูปดาวเก้าแฉก ยื่นลงไปในบึงสีไฟ ภายในประกอบด้วยตู้แสดงพันธุ์ปลามากกว่า 20 ชนิด และมีการสับเปลี่ยนชนิดของปลาเป็นประจำ นอกจากนั้นตรงส่วนกลางของอาคารยังทำเป็นช่องเปิด สำหรับชมปลาในบึงสีไฟ ซึ่งมีพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ มาชุมนุมเป็นจำนวนมาก เพื่อรอกินอาหารที่นักท่องเที่ยวโปรยให้กิน สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในความดูแลของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร

ศาลากลางน้ำ คือศาลาที่ตั้งอยู่บนบึงสีไฟ มีทั้งหมด 4 ศาลา นักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารสัตว์น้ำบนศาลาแห่งนี้ โดยเฉพาะศาลาใหญ่ และยังใช้เป็นคูหาเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย


ศาลากลางน้ำที่นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจ ให้อาหารปลากันได้


มองไปเห็นความเว้งว่างของบึงสีไฟ

บ่อจระเข้ ในบริเวณเขตบึงสีไฟยังมีบ่อจระเข้ตั้งอยู่ด้วย โดยมีบ่อจระเข้ถึง 2 บ่อ คือ บ่อเก่า และบ่อใหม่ ซึ่งปัจจุบันบ่อจระเข้เก่าซึ่งมีขนาดเล็กได้ถูกยกเลิกการใช้งานไปแล้ว เพราะมีการสร้างบ่อจระเข้ใหม่ขึ้นมาแทนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นในบริเวณเขตบึงสีไฟเช่นเดียวกัน

ที่ตั้ง บึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.พิจิตร

แผนที่
จุด A แสดงที่ตั้ง ทางเข้าบึงสีไฟจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel