ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558

ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 ....ทำเป็นตารางไว้ให้นะครับ จะได้ใช้ในการวางแผนเที่ยวกันได้ทั้งปี สำหรับคนที่สนใจในการเดินทางท่องเที่ยว ตามเทศกาลต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรม กำหนดจัดงาน สถานที่
งานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
- ถนนสัมพันธ์เจริญเมือง
- ถนนนาวาคชสาร
- บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง
เทศกาลศิลปะและดนตรีอำเภอปาย : Jive Garden วันที่ 17 มกราคม 2558 บุระลำปายรีสอร์ท อำเภอปาย
เทศกาลศิลปะและดนตรีอำเภอปาย : Reggae Pai มกราคม 2558 อำเภอปาย
เทศกาลปายรักสุดขอบฟ้า ปี 7
(Season of Love @ Pai #7)
วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 อำเภอปาย
งานวิวาห์เหาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2558 วันที่ 3 - 5 เมษายน 2558 ทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 13 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง
กิจกรรมมหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน เดือนมิถุนายน – กันยายน 2558 ทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำปาย เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 - แม่น้ำปาย
- แม่น้ำของ
อำเภอปาย และอำเภอเมือง
-งานประเพณีกาดหลู่ อำเภอปาย
-งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด อำเภอเมือง
-งานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
เดือนตุลาคม 2558 (เทศกาลออกพรรษา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ วันที่ 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2558 ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม
งานนมัสการวัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2558 วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง
งานประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สะพานข้ามแม่น้ำปาย
(บ้านปางหมู) อำเภอเมือง
งานเปิดเมืองไตชิมอาหารไทยใหญ่ วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2558 บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ
อำเภอเมือง
งานโลกใบเล็กของเด็กดอย 2558
(SMALL WOALD MAEHONGSON FESTIVAL 2015)
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ
อำเภอเมือง
งานปีใหม่สากล ชุมชนทุกเผ่า ชาวแม่ฮ่องสอน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 1 มกราคม 2559 บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ
อำเภอเมือง
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel