ประวัติความเป็นมาของมาลัยไม้ไผ่ ในงานบุญข้าวประดับดิน กาฬสินธุ์

ประวัติความเป็นมาของมาลัยไม่ไผ่ ที่เริ่มต้นจากพ่อค้าคนหนึ่งจากนครพนม จนกระทั้งพัฒนามาเรื่อยๆกว่า100ปี  กลายเป็นมาลัยไม้ไผ่อันวิจิตร ในปัจจุบัน 

ทุกวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยเแพาะวันแรม 13-15 ค่ำ เดือน9 กับวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 10 กลางคืนจะมีหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากไปวัดฟังเทศน์ และได้จัดทำต้นกัลปพฤกษ์ถวายพระด้วย โดยใช้ปลายของไม่ไผ่เป็นที่แขวน หรือใช้ต้นหม่อนและนำใบมะพร้าวมาประดับให้สวยงาม คล้ายดอกไม้แล้วแขวนด้วยสิ่งของต่างๆ เพื่อไปถวายพระ

ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2456 มีพ่อค้ามาจากเมืองเวย์ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ได้มาพักที่วัด มีความประสงค์จะร่วมทำบุญ แต่ไม่ได้เตรียมสิ่งของสำหรับทำบุญ มองเห็นไม้ไผ่ไร่ข้างๆวัด จึงได้นำไม่ไผ่มาทำเป็นพวงคล้ายดอกไม้ เพื่อใช้แขวนปัจจัย (เรียกว่า "พวงมาลัย") พี่น้องชาวบ้านกุดหว้าเห็นว่ามีความสวยงามจึงทำตาม 


มาลัยไม้ไผ่ ต่อเป็นรูปทรงต่างๆ


พวงมาลัยไผ่วิจิตรศิลป์

วิธีการทำ ตัดไม่ไผ่ไร่ตามขนาดที่ต้องการทิ้งไว้ประมาณ 15วัน เพื่อให้ไม้ไผ่เหนียวขึ้น และง่ายต่อการตัดรูปทรง จากนั้นนำไม้ไผ่มาผ่าเป็นเส้นขนาดตามต้องการแล้วทำเป็นพวงมาลัยไม้ไผ่ได้รูปแบบสวยงาม

ตั้งแต่นั้นมาพระเณรในวัด หรือ ทิดจาน จึงทำสืบเนื่องเรื่อยมา โดยแต่ล่ะครั้ง แต่ลลปีช่างทำพวงมาลัยจะคิดรูปแบบใหม่ๆ แตกต่างกันออกไป ทำให้พวงมาลัยไม้ไผ่ มีความวิจิตรสวยงามยิ่งใหญ่ และเป็นที่ทราบโดยแพร่หลายประมาณผี พ.ศ.2511ในคืนวันแรม 13ค่ำ เดือน9 (เป็นวันรวม) เริ่มจัดให้มีการคบงันต้นกัลป์ โดยการเล่นวงดนตรีพื้นเมือง จัดประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง และรวมพวงมาลัยไม้ไผ่เป็นต้นกัลป์ สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชนด้วยวิถีพุทธ

ปี พ.ศ.2526 ชาวบ้านได้ร่วมกลุ่มกันทำมาลัยไม้ไผ่ โดยจัดตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมมาลัยไม้ไผ่ มี นายกฤษชัย แย้มไสย เป็นประธานกลุ่มฯ

ปี พ.ศ.2545 เปลี่ยนประธานใหม่เป็น นายทองเส็ง กาฬหว้า และเริ่มจัดประกวดมาลัยไม้ไผ่ (หรือเรียกกันว่า พวงมาลัยไผ่วิจิตรศิลป์) และมีการจัดประกวดทุกๆปี สืบเนื่องกันมา และในปี พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนประธานกลุ่มเป็น นายชูมา แสงชมภู 


ต้นกัลปพฤกษ์ถวายพระ

แผนที่จุดจัดงานประเพณี 
วัดกกต้องกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง GPS คือ 16.520693, 104.109355

ข้อมูลโดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จังหวัด: 
ประเภทข้อมูล: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel