ประเพณีแห่งความศรัทธา ล่องนาวา ขึ้นไหว้สา สรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย จังหวัดตาก

หากนึกถึงจังหวัดตากแล้วละก็ เชื่อว่าหลายคนคงต้องนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างน้ำตกทีลอซู หรือเขื่อนภูมิพลอย่างแน่นอน และหากเป็นงานประเพณีที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป นั้นก็คงจะเป็นประเพณีลอยกระทงสาย ที่แสนจะโด่งดัง  ซึ่งความน่าสนใจของจังหวัดนี้ ก็ไม่ได้มีเพียงเท่าที่กล่าวมาแค่นี้เท่านั้น หากจะกล่าวถึงกิจกรรมงานประเพณีที่น่าสนใจอื่นๆ  ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่แล้วละก็ ยังมีอีกหลายประเพณีเลยทีเดียวค่ะ  และในช่วงเดือนเมษายนของทุกๆ ปี ก็จะมีประเพณีหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งในปีนี้ทีมงานสะดุดตา ได้มีโอกาสร่วมเดินทางเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆ กันค่ะประเพณีที่กล่าวไปข้างต้นนั้นคือประเพณีขึ้นไหว้สา สรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย   ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่วัดพระธาตุแก่งสร้อย ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก   นอกเหนือไปจากความศรัทธาในพุทธศาสนาที่จะเห็นได้โดยทั่วไปของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนแล้วนั้น งานประเพณีขึ้นไหว้สา สรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อยที่ตากนี้ เป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจแตกต่างจากงานอื่นๆด้วยการเดินทางไปร่วมงานประเพณีนี้ที่ต้องใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมง ในการขึ้นแพไปยังวัดพระธาตุแก่งสร้อย ซึ่งอยู่ในเขื่อนภูมิพล และใช้เวลาในการเดินทางกลับอีก 7 ชั่วโมงเช่นกัน 

ประเพณีขึ้นไหว้สา สรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย ประเพณีแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจังหวัดตากนั้น  ชาวบ้านทั้งในจังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียงจะมารวมตัวกันและ เตรียมอาหารมาทำเพื่อรับประทานในช่วงเวลา 2 วัน 1 คืน ที่ใช้ชีวิตอยู่บนแพ ระหว่างการเดินทางและการร่วมพิธีต่างๆ ณ วัดพระธาตุแก่งสร้อย 


บรรยากาศการล่องแพ


แพที่จัดเตรียมขบวนแห่


ซึ่งเดิมทีวัดพระธาตุแก่งสร้อยนี้ ไม่ได้ถูกโอบล้อมให้อยู่ท่ามกลางมหานทีอย่างทุกวันนี้  จนมีการสร้างเขื่อนภูมิพลจึงเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้  จึงต้องใช้แพหรือเรือในการมาร่วมพิธีของชาวบ้าน  แต่เดิมก่อนจะสร้างเขื่อนภูมิพลนั้นบริเวณที่เรียกกันว่าเมืองสร้อยนี้มีวัดอยู่ถึง 99 วัด แต่พอสร้างเขื่อนทุกวัด และโบราณสถานต่างๆ จึงจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด เหลือเพียงวัดเก่าแก่อย่างพระธาตุแก่งสร้อยเท่านั้น 


บรรยากาศสบายตา สถานที่น่าสบายใจ ไร้การรบกวน เพราะไม่มีสัญญานโทรศัพท์


บริเวณวัดพระธาตุแก่งสร้อย ถึงแม้อยู่ล้อมรอบไปด้วยน้ำแต่ก็มีพระสงฆ์จำวัด


ขบวนแห่นำผ้าไปห่มพระธาตุ

สำหรับเมืองสร้อยแห่งนี้นั้นเชื่อกันว่า เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณ ในสมัยเดียวกันกับเมืองหริภุญไชย(ลำพูน) เป็นเมืองหน้าด่านที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนถูกกวาดต้อนผู้คนไปทำสงครามจนกลายเป็นเมืองร้างไปในอดีต

ประเพณีขึ้นไหว้สา สรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย เริ่มขึ้นแต่เช้าชาวบ้านมาพร้อมกันที่ภายในเขื่อนภูมิพล พร้อมลงแพ เมื่อได้เวลาแพหลังใหญ่ 4-5 หลังถูกผูกรวมกันและล่องไปในเขื่อนภูมิพล ระหว่างทางก่อนจะถึงวัดพระธาตุแก่งสร้อยที่อยู่ห่างจากสันเขื่อนภูมิพลไปประมาณ  70 กิโลเมตรนั้น จะผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจภายในเขื่อนภูมิพล อาทิ  เกาะวาเลนไทน์ พระธาตุเขาหนาม  เขาคนเบ็ด แก่งอาบนาง  จนถึงพระธาตุแก่งสร้อยต้องใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมง  ซึ่งก็เป็นเวลาแห่งการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน ด้วยทัศนียภาพรอบๆ แพ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยน้ำ และเขา บางคนก็ใช้เวลานี้ในการพักผ่อน นอนพัก พูดคุย หรือทำอาหารรับประทานกัน บางช่วงเวลามีการสวดมนต์ ฟังเทศน์  และมีกิจกรรมแข่งขันร้อยมาลัย  


ชาวบ้านแต่งตัวสวยงามร่วมขบวนแห่


ขบวนแห่มุ่งหน้าสู่พระบรมธาตุแก่งสร้อย


ผ้าแว้ง (ผ้าคลุมพระบรมธาตุ)

แพหลังทุกหลังมีห้องน้ำ ห้องนอน ไฟฟ้า และอาหารการกินพร้อมพาทุกคนเดินทางมาถึงวัดพระธาตุแก่งสร้อย ก็เป็นช่วงเวลาเย็นพอดี ในช่วงเย็นของวันที่ 6 เมษายน 2557 ชาวบ้านจะแต่งตัวสวยงามจัดขบวนเพื่อนำผ้าแว้ง(ผ้าคลุมพระบรมธาตุ) ขึ้นไปห่มพระบรมธาตุและมีพิธียกยอดฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีโขงคำ  จนเช้าวันที่ 7 เมษายน 2557 จะมีการทำบุญ ถวายข้าวมธุปยาส พิธีสืบชะตาหลวง และสรงน้ำพระบรมธาตุ ผู้คนร่วมงานส่วนมากเป็นชาวบ้านในจังหวัดตากเองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและศรัทธาในพระธาตุแห่งนี้  จากนั้นเดินทางกลับด้วยแพเช่นเดิมและใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมงอย่างเช่นตอนที่มา แต่ในตอนกลับนี้เราจะได้เห็นช่วงเวลาสวยงามยามพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าภายในเขื่อนภูมิพลแห่งนี้ด้วย 
พระธาตุเจดีย์ศรีโขงคำ
ยามเย็นเมื่อพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า

ขึ้นไหว้สา สรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก นี้  เป็นอีกประเพณีชาวพุทธที่น่าสนใจ หากใครพลาดงานในปีนี้ก็ยังมีโอกาสอีกในปีถัดๆ ไป และ กสามารถติดตามข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีขึ้นไหว้สา สรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย หรือข้อมูลท่องเที่ยวอื่นของจังหวัดตากได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก โทรศัพท์ 0-5551-4341-3,  www.facebook.com/taktravel ,E-mail : tattak@tat.or.th

ขอขอบคุณ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก

จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel