ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทหินใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

หากการเที่ยวผจญภัยนับรวมถึงการค้นพบ ค้นหาสิ่งที่หายากและมีคุณค่ายิ่ง ปราสาทสด๊กก๊อกธมคงได้จัดอยู่ในหมวดของการเที่ยวผจญภัยของจังหวัดสระแก้วเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง สำหรับพวกเราสะดุดตาแล้ว ทุกครั้งที่เห็นปราสาทหิน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไหนก็ตาม มันคือประวัติศาสตร์ของชนชนาติเอเชียเราเลยทีเดียวนะครับ และ"ปราสาทสด๊กก๊อกธม"ก็เป็นหนึ่งความยิ่งใหญ่ ที่ได้อยู่ในพื้นแผ่นดินไทย อรายธรรมในสมัยพุทธศตวรรษที่ 14

"ปราสาทสด๊กก๊อกธม" มีชื่อเดิมอีกชื่อหนึ่งว่า "ปราสาทเมืองพร้าว" ทั้งสองชื่อนี้ ทางเจ้าหน้าที่เล่าให้เราฟังว่า เป็นการตั้งชื่อจากลักษณะพื้นที่ เมื่อมีการค้นพบ โดยคนกลุ่มแรกที่มาเจอเป็นคนโคราช ซึ่งหลงทางมา เมื่อเห็นกลุ่มต้นมาะพร้าวขึ้นหนาแน่นกลางป่าก็เข้าใจว่า ต้องมีคนอยู่แน่ จึงเดินเข้ามาสำรวจ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "ปราสาทเมืองพร้าว" ต่อมาอีกยุค คนบุรีรัมย์ก็มาเจอ แล้วเห็นว่ามีสระน้ำใหญ่ หรือที่เรียกว่าบาราย ในสระมีต้นก๊กอยู่เป็นจำนวนมากจึงเรียกว่าพื้นที่บริเวณนี้ว่า "ปราสาทสด๊กก๊อกธม" ซึ่งมีความหมายถึง สระที่มีต้นกกขึ้นอยู่จำนวนมาก คำว่า สด๊ก แปลว่า สระน้ำ คำว่า ก๊อก แปลว่าต้นกก ส่วนคำว่า ธม หมายถึง ใหญ่ จึงรวมกันหมายถึง  “ เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่ ” วีดีโอคลิปพาเที่ยวปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

"ปราสาทสด๊กก๊อกธม" เป็นปราสาทที่มีความสำคัญ และเป็นปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมรที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก มีความสำคัญต่อการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองไทย เนื่อง จากพบจารึกที่กล่าวถึง ลำดับราชวงศ์เขมร ซึ่งสำคัญต่อการเรียนรู้เรื่องราวปรวัติศาสตร์ อารยะธรรมเขมรเป็นอย่างมาก ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้

"ปราสาทสด๊กก๊อกธม" เคยเป็นสนามรบระหว่างทหารไทยกับเวียดนาม เมื่อ พ.ศ. 2523 ในอดีตจึงเต็มไปด้วยกับระเบิดจำนวนมาก ในปัจจุบันได้กู้ไปหมดแล้ว เสร็จสิ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 และกรมศิลปากรเริ่มบูรณะซ่อมแซมปราสาทสด๊กก๊อกธมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 


ทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาท ทางขวามือที่เห็นเป็นเนินนั้นคือ บาราย หรือสระน้ำใหญ่ของปราสาท


สระน้ำใหญ่ของปราสาท เป็นระบบชลประทานอย่างหนึ่งตามหลักสถาปัตยกรรมเขมร ในการสร้างปราสาทหินตามคติจักรวาล


ทางเข้าสู่ตัวปราสาทจะเรียงรายด้วยเสานางเรียง 

เสานางเรียงคืออะไร ดูคลิปนี้ครับ


การบูรณะยังคงดำเนินต่อไป จะเห็นได้จาก เนื้อสีของหินที่ยังแตกต่างระหว่างของเก่าแหละของใหม่ จุดนนี้ ทางกรมศิลป์บอกมาว่าอีกสัก 10 ปี สีก็จะใกล้เคียงกัน ดูกลมกลืนขึ้นกว่านี้ เหตุที่จำเป็นต้องเสริมด้วยหินใหม่ เนื่องจากจะต่อรูปร่างปราสาทให้ใกล้เคียงหลักฐานที่ค้นพบมากที่สุด


เราเดินทะลุ ประตูนี้เข้าไปสู่ตัวปราสาทชั้นใน


อยากให้เห็นการบูรณะปราสาท ตรงจุดนี้ ซึ่งจะสังเกตุเห็นยอดปราสาทที่ต่อกันขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมนั้น ใช้เพียงการนำหินมาวางเรียงทับกันเท่านั้น 

เชื่อว่า "ปราสาทสด๊กก๊อกธม" สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อถือ ในลัทธิศาสนาฮินดู

โบราณสถานประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วย ศิลาแลง ชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อสร้างด้วยหินทราย มีโคปุระหรือซุ้มประตูเหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้น

ภายในระเบียงคดมีบรรณาลัยก่อด้วยหินทราย 2 หลัง อยู่หน้าปราสาท หลังกลาง ซึ่งเป็นปรางค์ประธาน ปราสาทด้านซ้ายมือและปราสาท องค์ประธาน อยู่ระหว่างการบูรณะโดยกรมศิลปากร


ตัวปราสาทชั้นใน จะเห็นว่าการสร้างจะมีหินศิลาแลงอยู่ด้านล่าง และหินทรายอยู่ด้านบน เพราะตามคติความเชื่อ ว่าหินศิลาแลงใช้แทนโลก และหินทราใช้แทนสวรรค์ นี้เรากำลังอยู่ที่ปราสาทเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในการสร้างปราสาทแบบคติจักรวาล 

 
เจ้าหน้าที่ชี้ให้เราสังเกตุ รอบๆ ว่าจะมีเสาที่เหมือนเสานางเรียงตั้งอยู่ด้วย เป็นอีกลักษณะที่ ปราสาทหินที่นี้ไม่เหมือนที่อื่น เหมือนตั้งไว้เป็นเสาเสมา 


นักท่องเที่ยวสมารถมาเที่ยวชมความงามของทับหลังที่ปราสาทสด๊กก๊อกธมได้ 


ออกมาเดินรอบๆบ้าง ดูอีกมุมที่เห็นปราสาทสะท้อนน้ำสวยเชียว


ภาพช่วงเวลาที่พระอาทิตย์รอดช่องประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม สวยงามมากด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออกมีสระน้ำขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยม มีถนนปูด้วยหินจากตัวปราสาทไปจนถึงสระน้ำตลอดแนว มีการค้นพบศิลาจารึก 2 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมโบราณเป็นหลักฐาน สำคัญที่บ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทสด๊กก๊อกธมแห่งนี้ 

แผนที่ จุด A แสดงที่ตั้งของ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว


บริเวณลานจอดรถ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม 


ที่ลานจอดรถมีห้องน้ำบริการสร้างด้วยศิลาแลง ให้อารมณ์โบราณเหมือนปราสาทหิน อีก 5 ปีจะแยกระหว่าง ห้องน้ำกับโบราณสถานจริงๆออกมั๊ยนะ

ที่ตั้ง บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

การเดินทาง
สามารถใช้เส้นทางสายอรัญประเทศ – ตาพระยา หรือทางหลวง หมายเลข 348 ประมาณ 25.5 กิโลเมตร จะถึงทางหลวงหมายเลข 3381 เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร จะเห็นสถานีอนามัย โคกสูงอยู่ขวามือ เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางแยกอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนหนองเสม็ด ถึงกิโลเมตรที่ 12 เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2.5 กิโลเมตร ถึงปราสาทสด๊กก๊อกธม
จังหวัด: 
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel