ปีการท่องเที่ยวสุโขทัย ชูมรดกโลกเป้าเพิ่มนักท่องเที่ยว 100 เปอร์เซนต์ภายในปี 2557

จังหวัดสุโขทัยประกาศปีการท่องเที่ยวสุโขทัย ตั้งเป้านักท่องเที่ยวเพิ่ม 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมชู 2 เมืองมรดกโลก ต้นกำเนิดศิลปวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับโครงการ “ปีท่องเที่ยวสุโขทัย (รุ่งอรุณแห่งความสุข) 2556-2557”  ปีนี้จัดได้ว่าสุโขทัยเตรียมจัดงานไว้หร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกันตลอดทั้งปีไม่มีเบื่อ ภายใต้แนวทางการตลาดแบบ สโลว์ไลฟ์ สโลว์ทราเวิล

สุโขทัยเป็นจังหวัดที่กล่าวได้ว่า เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดหนึ่งของเมืองไทย ด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทยเราก็นับเริ่มต้นมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย ทำให้สุโขทัยมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์จนได้กลายเป็นมรดกโลก ในปีนี้ จนถึงปี 2557 ทางจังหวัดสุโขทัยได้จัดให้เป็นปีทองของการท่องเที่ยวสุโขทัย จึงจัดโครงการ “ปีท่องเที่ยวสุโขทัย (รุ่งอรุณแห่งความสุข) 2556-2557” ขึ้น และยังจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งเราจะได้เห็นกิจกรรมและโครงการต่างๆของจังหวัดสุโขทัยในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น  


งานแถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยวสุโขทัย ปี 2556-2557

ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จัก ซึ่งปีนี้จะมีการเน้นรูปแบบการท่องเทียวในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิม การบุกตลาด บุกตลาดสโลว์ไลฟ์ สโลว์ทราเวิล ดึงให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาสัมผัสบรรยากาศ ซึมซับกับเสน่ห์แห่งอารยธรรมของความเป็นต้นกำเนิดแห่งราชอาณาจักรไทย เที่ยวกันชิลๆ สบายๆ ไม่เร่งรีบ กับความงดงามทางวัฒนธรรมของเมืองสุโขทัย

สุโขทัยจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้ไปสู่ เมืองของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน พร้อมชูจุดเด่น ด้วย 2 เมืองมรดกโลก อุทยานประวัติศาตสตร์สุโขทัย และ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พร้อมกับการพัฒนาพลักดันให้เมืองสุโขทัย ซึ่งมีที่ตั้งดี สามารถเป็นจุดตั้งต้นของการเที่ยวเมืองมรดกโลกในอาเซียนได้ จะมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นด้วยการชม ต้นกำเนิดแห่งราชอาณาจักรไทย อุทยานประวัติศาตสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ก่อนที่จะเชื่อมต่อไปยังเมืองพุกาม หลวงพระบาง วัดพูเมืองจำปาสัก และฮอยอัน หรือเมืองอื่นๆในอาเซียน “จากข้อมูลการท่องเที่ยวที่จังหวัดได้สำรวจ และวิจัยพบว่าในปีที่ผ่านมีนักท่องเที่ยวกว่า 8 แสนคน ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยโดย 70 เปอร์เซ็นต์เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรป และอเมริกาโดยมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวในแต่ละปีมากกว่า 1,500 ล้านบาท "

ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ จะเดินทางมาในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายนและธันวาคม สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเดินทางมาในช่วงมกราคม-มีนาคม และกรกฎาคม-สิงหาคม 

รวมถึงในปีที่ผ่านมายังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ที่เพิ่มขึ้นคือกลุ่มสแกนดิเนเวีย ดังนั้นแคมเปญการท่องเที่ยวในปีนี้ ต้องการเผยแพร่เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ของเมืองสุโขทัยทั้ง วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยว เทศกาล อาหาร 

นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ยังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ด้วยความที่จังหวัดสุโขทัยยังสมบูรณ์ ด้วยแหล่งศึกษาธรรมชาติเช่นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง  หรือ เขาหลวง เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของเมืองไทย ที่น่าสนใจ และน่าศึกษา เพราะเป็นการอนุรักษ์ป่าที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย ไว้พร้อมกับธรรมชาติ และเกษตรวิถีชุมชนที่ได้รางวัลระดับโลก อย่างโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ตลอดจนเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิต สัมผัสวัฒนธรรมในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์สืบต่อกันจนมาถึงปัจจุบัน อย่างตลาดริมยม กงไกรลาศ รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งประเพณีสักการะพระแม่ย่า ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ  


ประเพณีลอยกระทง เปาเทียนเล่นไฟ ของสุโขทัยถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่คนทั้งโลกรู้จักกันดี

และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ จังหวัดก็ได้จัดงานเบิกฟ้ามหาประเพณี ศรีสัชนาลัย มรดกโลก ปี 2556 เป็นงานบุญประเพณีสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองศรีสัชนาลัยนั่นก็คือ ประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ที่เป็นประเพณีสืบทอดยาวนานกว่า 100 ปี เป็นต้น" 

"จังหวัดสุโขทัยมีของดีอยู่เยอะมาก ถือเป็นต้นทุนที่ดี ดังนั้นการจะผลักดันให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จาก 800,000 คนต่อปี มาเป็น 1,600,000 คน จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เราต้องพัฒนาการตลาดให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้มากขึ้น รุกด้านประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ พร้อมทั้งบอกให้เค้าทราบว่านอกจากมาเที่ยวศึกษาเมืองมรดกโลกแล้ว สุโขทัยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าเรียนรู้และสัมผัสอีกมากมาย 


ภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


ภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

นอกเหนือจากนั้นนโยบายที่สำคัญก็คือ การเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวสุโขทัย ดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยว ทำให้สุโขทัย "เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว” มีความปลอดภัย มีแผนรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้" 

ปีนี้เราก็คอยติดตามกิจกรรมดีๆของจังหวัดสุโขทัยกันได้ตลอดทั้งปีล่ะครับ จะมีเทศกาล งานประเพณี โปรโมชั่นพิเศษ ออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาเที่ยวสุโขทัยกันตลอดทึ้งปี 2556-2557 ปีการท่องเที่ยวสุโขทัย 


ภาพ : จากการแถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยวสุโขทัย 2556-2557


ขอบคุณ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ และ จังหวัดสุโขทัย 

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel