พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ อ.กระทู้ จังหวัดภูเก็ตค่ะ อาคารพิพิธภัณฑ์ออกแบบโดยใช้ศิลปชิโนโปรตุกีส 1 ชั้นครึ่งค่ะ  ผสมผสานกับลายปูนปั้นอย่างกลมกลืนและงดงาม ซึ่งเราเรียกอาคารแบบนี้ว่า อังมอเหลานายหัวเหมือง เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ได้เล่าให้เราฟังว่า พิพิธภัณฑ์นี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชุมชน โดยเฉพาะกระทู้ในอดีต ที่มีการทำเหมืองแร่ดีบุกเกือบทั่วพื้นที่ ซึ่งร่องรอยที่เหลืออยู่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นหลัง เทศบาลเมืองกะทู้จึงได้เริ่มก่อสร้างเมื่อกลางปี พ.ศ.2549 แล้วเสร็จเมื่อกลางปี พ.ศ.2551  อาคารพิิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนค่ะ ส่วนด้านในอาคาร และด้านนอก  ด้านนอกอาคารจะประกอบไปด้วย รางเหมืองแร่,ลานเรียนรู้กลางแจ้ง,ขุมเหมือง,เครื่องมือและอุปกรณ์การทำเหมืองแร่  ส่วนการจัดแสดงด้านในอาคารนั้น แบ่งเป็นห้องต่างๆ ค่ะ  แต่ก่อนจะถึงห้องจัดแสดงนิทรรศการห้องแรกนั้น เราต้องผ่านห้องหน้าสุด   ห้องที่ว่านี้สำหรับเรา รู้สึกเหมือนจัดเอาไว้ให้ได้ถ่ายรูปน่ะคะ มีวอลเปเปอร์รูปแบบตัวอาคารแบบหงอกากกี่ (บ้านใกล้เรือนเคียงกันแต่มีทางเท้าติดกัน ฝนตกก็สามารถเดินหากันได้ โดยเว้นช่องว่างไว้เป็นช่องรับแดดหรือลม เหมือนกับบ้านชินประชา เป็นการจำลองบ้านที่ถนนถลาง ถนนดีบุก) นอกจากนั้นแล้วก็มีรถโพถ้อง จอดอยู่ด้วยค่ะ ซึ่งรถโพถ้องคันที่จอดอยู่นี้เป็นรถโบราณด้วยนะคะ  ในสมัยก่อนใช้ในการลำเลียงคนงานเหมืองแร่ แต่ในปัจจุบันก็มีการทำขึ้นมาใหม่ใช้ขนส่งผู้คนด้วยค่ะ   

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 001 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 002 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 003
จากซ้ายไปขวา คือภาพทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต บรรยากาศโดยรอบ และตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 004 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 008 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 006

เราเริ่มเดินดูห้องต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์พาเราเดินชมพร้อมกับอธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในห้องต่างๆ อย่างห้องแรกที่เราเดินมาคือ “ห้องนายหัวเหมือง” (ห้องเศรษฐีเจ้าของเหมืองแร่) ห้องนี้เป็นห้องที่นำเสนอวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตค่ะ ด้วยสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างแบบชิโนโปรตุกีส และมีการจัดตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านายหัวเหมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมไทย จีน ผสมผสมกันอย่างลงตัว 


ภาพ: เดินเข้าสู่ห้องนายหัวเหมือง 

ห้องต่อไปคือ “ห้องเรืองรองธรณี” ห้องนี้จะ้จัดแสดงระบบสุริยะจักรวาล การกำเนิด สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์ รวมทั้งการเกิดหินดินแร่ที่เป็นที่มาของการทำเหมืองแร่ต่างๆ   จากนั้นเราเดินต่อเรื่อยๆ มาถึง “ห้องปฐพีเหมืองแร่” ในห้องนี้เป็นนิทรรศการแสดงการทำเหมืองแร่ชนิดต่างๆ  ให้เราได้ดูค่ะ มีการจัดโมเดลหุ่นคนทำเหมืองแร่ไว้ด้วยนะคะ ใครจะไปยืนเก๊กถ่ายรูปเป็นชาวเหมืองก็ได้นะคะ  ถัดจากห้องเหมืองแร่ ก็คือ “ห้องวิถีชุมชน”  ห้องนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไปแอ๊กท่าถ่ายรูปกันได้ค่ะ ห้องนี้เป็นการแสดงวิถีชีวิตย้อนอดีต ความเป็นอยู่ของชุมชนไทยจีนในสมัยที่เหมืองแร่รุ่งเรือง มีตลาดร้านค้าต่างๆ ศาลเจ้า การละเล่นพื้นบ้านและอาชีพต่างๆ ของชุมชนไทยจีน   


ภาพ: แสดงวิวัฒนาการมนุษย์


โมเดลจำลองการทำเหมืองแร่สมัยก่อน

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 016 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 015 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 018


จำลองการทำเหมืองแบบเท่าจริง

และห้องท้ายสุดคือ “ห้องเยี่ยมยลอารยธรรม”  ห้องนี้เป็นห้องนำเสนอความเจริญด้านอารยธรรม กรแต่งกาย ความเจริญด้านสิลปะวัฒนธรรมการก่อสร้าง ตัวอย่างเสื้อผ้าการแต่งกายแบบบาบ๋า ย้อนอดีตประเพณีวัฒนธรรม สายสัมพันธ์ไทยจีน จดหมายหมายเหตุเอกสารเกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ 


ห้องจัดแสดงนี้จะจำลองร้านค้า ชุมชน ให้สัมผัสเหมือนย้อนไปในอดีตจริงๆ

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 026 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 024 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ภาพที่ 023
ร้านค้าต่างในอดีต ปั๊มน้ำมัน อุปกรณืทำเหมืองต่างๆ

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต  
เปิดให้เข้าชมทุกวัน 09.00-16.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
รอบบรรยาย เวลา 09.30 ,11.00 ,13.00 น. และ 14.30 น.

อัตราค่าเข้าชม
ชาวต่างชาติ 100 บาท/คน
เด็กต่างชาติ(ต่ำกว่า 15 ปี) 50 บาท/คน
คนไทย 50 บาท/คน
เด็กไทยิ(ต่ำกว่า 15 ปี) 20 บาท/คน
ที่ตั้ง : 45 หมู่ 5 ถนนกระทู้-เกาะแก้ว ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทร และ โทรสาร : 076-510115  
E-mail : phuketmining2010@gmail.com

แผนที่แสดงที่ตั้ง
จุด A แสดงที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

การเดินทางจาก ตัวเมืองภูเก็ต (ประมาณถนนดีบุก) จุด B มาสู่ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต จุด A
ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ขอบคุณ : การท่อเที่ยวแห่งประเทศไทย กองประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ 

จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel