พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์ุมังกร สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์ุมังกร สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์ุมังกร เป็นอาคารทรงมังกร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ความยาว 135 เมตร สูง 35 เมตร กว้าง 18 เมตร ภายในเป็นห้องจัดแสดง ประวัติศาสตร์อารยธรรม ของชาวจีนย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี ภายใน พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์ุมังกร จัดแบ่งเป็นห้องๆ ทั้งหมด 21 ห้อง จัดแสดงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ จะทำให้คุณต้องตื่นเต้นตลอดการเข้าชม

ความเป็นมา

ก่อเกิดจากความสัมพันธ์ไทย-จีนที่แนบแน่น สัมพันธ์ไทย-จีน นานยาวหลายศตวรรษ ชาวจีนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารต่่างแซ่ซ้องสดุดี แสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินไทยในทุกโอกาส... อาคารหลังนี้ สร้างขึ้นโดยแรงบันดาลใจของนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับพ่อค้า ประชาชน ที่สนใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีน และเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-จีน ที่มีอายุครบ 20 ปี ในพ.ศ. 2538 จึงได้ริเริ่มรวบรวมเงินจากผู้ศรัทธามาออกแบบก่อสร้าง จัดแสดงนิทรรศการถาวร ลำดับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนที่ยาวนานกว่า 5พันปี ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา... ทบทวน เพื่อสานต่อ... สัมพันธ์อันน่ายดย่อง... ระหว่างไทย-จีน ให้รุ่งเรืองตลอดไป

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ใหญ่มากพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรทางเข้า พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

ภายใน พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์ุมังกร จัดแบ่งเป็นห้องๆ ทั้งหมด 21 ห้อง

ห้องแรกที่ท่านได้พบคือ
1.ห้องฉายภาพยนตร์ : ที่ท่านจะได้ชมภาพรวมของประวัติศาสตร์ ก่อน เข้าชมส่วนอื่นๆอย่างเข้าใจ

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ นำชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรห้องแรกกับการชมภาพยนตร์ก่อนเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ เปรียบเทียบ

2.ห้องเทพนิยาย (กำเนิดโลก) : ชาวจีนเชื่อว่าโลกถูกสร้างขึ้นโดยเทพบิดร “ผานกู่” ซึ่งสละชีวิตแยกแผ่นดิน แผ่นฟ้าออกจากัน ธรรมชาติต่างๆ เป็นต้นว่า พระอาทิตย์ พระจันทร์ ขุนเขา สายน้ำ ฯลฯ มาจากเลือดเนื้อ ร่างกายของ “ผานกู่” สรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ ล้วนกำเนิดจากที่มาเดียวกัน
คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อธิบายถึงไทม์ไลน์เปรียบเทียบยุคสมัยต่างๆอธิบายตั้งแต่การเริ่มแรกสร้างโลก ตามความเชื่อจีนอธิบายตั้งแต่การเริ่มแรกสร้างโลก ตามความเชื่อจีน

3.ห้องเทพนิยาย (กำเนิดมนุษย์) : เทพธิดาหนี่วาปั้นมนุษย์ ชาย-หญิงคู่แรก ซึ่งบรรพบุรุษของพี่น้องชาวจีน ขึ้นจากดินแม่น้ำเหลือง แล้วทรงชุบเสกให้มีชีวิต สืบลูกหลานต่อมาถึงปัจจุบัน เป็นเหตุผลทำไมชาวจีนถึงมีผิวเหลือง
เทพหนี่วาปั้นมนุษย์ขึ้นจากดินแม่น้ำเหลือง คนจีนจึงผิวเหลืองน้ำจากแม่น้ำเลือง สังเกตุว่าเหลืองจริงของจริง มีอนิเมชั่นคยอเล่าเรื่องให้ผู้ชมในแต่งล่ะจุดด้วย

4.ห้องตำนาน(เสินหนง) : บิดาแห่งสมุนไพร เชื่อกันว่าเป็นบุคคลเดียวกับเอี๋ยนตี๋ 1ใน2 ปฐมกษัตริย์จีน และยังเป็นผู้ค้นพบใบชา ซึ่งกลายมาเป็นเครื่องดื่มประจำชาติจีนในปัจจุบัน
ห้องตำนาน(เสินหนง) บิดาแห่งสมุนไพรยุคเริ่มต้นของชนชาติจีน

5.ห้องตำนาน(ปฐมกษัตริย์) : “หวงตี้” - “เอี๋ยนตี้” 2 ผู้นำชนเผ่า ผู้ร่วมก่อร่างสร้างแผ่นดินจีน เมื่อ 5,000 ปี ที่ผ่านมาถือเป็นปฐมกษัตริย์ ที่ชาวจีนยกย่องให้เป็นบรรพบุรุษ เรียกตนเองว่า “ลูกหลานเอี๋ยน-หวง”
ปฐมกษัตริย์ หวงตี้-เฮี๋ยนตี้ 2ผู้นำชนเผ่าผู้ร่วมก่อสร้างแผ่นดินจีนป้ายสุสานหวงตี้ ปฐมกษัตริย์รถเข็มทิศ

6.ห้องราชวงศ์เซี่ย-ซาง : ตำนานปลาหลีฮื้อกลายเป็นมังกร “ต้าอวี่” ผู้ค้นพบการแก้ปัญหาอุทกภัยแม่น้ำเหลือง ยุคแห่งการค้นพบสำริด และอักษรกระดองเต่า อักษรจีนยุคแรกในประวัติศาสตร์
ห้องราชวงศ์เซี่ย-ซาง ตำนานปลาหลี่ฮื้อกลายเป็นมงกรเครื่องสัมฤทธิ์ อันเลื่องชื่อของจีนเครื่องสัมฤทธิ์ อันเลื่องชื่อของจีน
เครื่องดนตรีโบราณ เครื่องสัมฤทธิ์ อันเลื่องชื่อของจีนเครื่องสัมฤทธิ์ อันเลื่องชื่อของจีน

7. ห้องราชวงศ์โจว : ยุคแห่งนักคิด นักปราชญ์ “ร้อยสำนักประชัน” เล่าจื้อ ผู้ให้กำเนิดลัทธิเต๋า ซุนอู่ ผู้แต่งตำราพิชัยสงคราม “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ไซซี 1 ใน4 หญิงงามผู้ได้รับการเปรียบเปรยว่า “มัจฉาจมวารี” ขงจื้อ ผู้สอนให้มนุษย์ ปฎิบัติต่อกันด้วยความรัก คำสอนของขงจื้อยังคงอิทธิพลต่อชาวจีนถึงปัจจุบัน ณีหยวน กวรผู้รักชาติ ต้นกำเนิดขนมบะจ่าง และประเพณีการแข่งเรือมังกร
การเล่า มีอนิเมชั่นตัวมังกรพ่อลูกออกมาเล่าด้วยการเล่า มีอนิเมชั่นตัวมังกรพ่อลูกออกมาเล่าด้วย

8. ห้องราชวงศ์ฉิน : จิ๋นซีฮ่องเต้ ฮ่องเต้องค์แรกในประวัติศาสตร์ผู้สร้างกำแพงเมืองจีน ลิ่งก่อสร้างอันน่ามหัศจรรย์ สุสานทหารดินเผาที่เลื่องลือไปทั่วโลก ผู้ปฎิรูปให้อักษรจีน และระบบเงินตราหลากหลายรูปแบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
จิ๋นซีฮ่องเต้คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในแต่ล่ะห้องจัดแสดงห้องราชวงศ์ฉิน จิ๋นซีฮ่องเต้
กำแพงเมืองจีนมีภาพวิดีทัศน์ขึ้นที่ท้องฟ้ากำแพงเมืองจีนห้องราชวงศ์ฉิน จิ๋นซีฮ่องเต้

9. ห้องราชวงศ์ฮั่น : ยุคแห่งความรุ่งเรือง และความภาคภูมิใจทำให้ชาวจีน เรียกตัวเองว่า “ชาวฮั่น” จุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ นิกายมหายานในประเทศจีน เส้นทางสายแพรไหมที่เชื่อมต่อการค้าของโลกยุคโบราณ ยุคแห่งการค้นพบกระดาษ และหวังเจาจวิน หญิงงามผู้ได้รับการเปรียบเปรยว่า “ปักษีตกนภา”
ห้องราชวงศ์ฮั่น จุดเริ่มต้นของพุทธศาสนา

10. ห้องสามก๊ก : จากวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์อันเป็นอมตะ ซึ่งแต่งขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปลายราชวงศ์ฮั่น ช่วงที่แผ่นดินจีนแตกออกเป็นสามก๊ก นำเสนอเหตุการณ์สำคัญที่ได้รับการเล่าขานกันต่อมาไม่รู้จบ ยุทธนาวีที่ผาแดง “โจโฉแตกทัพเรือ”
ห้องสามก๊กจำลองฉากการรบที่ผาแดง สุดยอดนั่งชมการนำเสนอที่ห้องสามก๊ก
จำลองฉากการรบที่ผาแดง สุดยอด

11. ห้องราชวงศ์สุย : ปกครองแผ่นดินจีน เพียงช่วงระยะสั้นๆ ฝากผลงานสำคัญไว้ในแผ่นดินคือ การขุดคลอง “ต้่าอวิ่นเหอ” นับพันกิโลเมตร ถือเป็นคลองขุด ที่ยาวที่สุดในประเทศจีน เพื่อเป็นเส้นทางประพาสของฮ่องเต้ กระทั่งกลายเป็นเส้นทางการค้าทางน้ำ ที่สำคัญที่สุดในเวลาต่อมา
ห้องราชวงศ์สุย การขุดคลองนับพันกิโลเมตร

12. ห้องราชวงศ์ถัง: ยุคแห่งความรุ่งเรือง เฟื่องฟู ตำนานวัดเส้าหลิน แหล่งกำเนิดวิทยายุทธ์ ที่สืบทอดจากปรมจารย์ตั๊กม้อ บูเชคเทียนฮ่องเต้หญิงองค์แรก และองค์เดียวในประวติศาสตร์จีน หยางกุ้ยเฟย หญิงงามผู้ได้รับการเปรียบเปรยว่า “มวลผกาละอายนาง”
ภาพการฝึกวิชาจำลองหน้าวัดเส้าหลินปรมจารณ์ตักม้อ ต้นกำเนิดวัดเส้าหลิน

13. ห้องราชวงศ์ซ่งเหนือ(เปาบุ้นจิ้น) : ผู้ทรงความยุติธรรม แห่งศาลไคฟง ตำนานแห่งการประหารหัวสุนัข พยัคฆ์ และมังกร ชมการตัดสินคดี ประหารราชบุตรเขย อันตื่เต้น เร้าใจ
เปาบุ้นจิ้นเปาบุ้นจิ้น

14. ห้องราชวงศ์ซ่้งใต้ (งักฮุย) : ขุนพลผู้รักชาติ ถูกกังฉินใส่ร้ายจนเสียชีวิต ด้วยสุราพิษพระราชทาน ที่มาแห่งขนมปาท่องโก๋ หรือ “อิ้วจาก้วย” ที่ใช้แป้งเป็นสัญลักษณ์ แทนกังฉินผัวเมียนำมาทอดน้ำมัน ขบเคี้ยวระบายความแค้น
ห้องราชวงศ์ซ่งใต้ (งักฮุย)ตำนานปาท่องโก๋ห้องราชวงศ์ซ่งใต้ (งักฮุย)
อธิบายถึงราชวงศ์ถังให้ฟังเพิ่มเติมหยางกุ้ยเฟย หญิงงามผู้ได้รับฉายยาว่า มวลผกาละอายนางบูเชคเทียน ฮ่องเต้หญิงองค์แรก

 15. ห้องราชวศ์หยวน : เมื่อชาวจีนถูกปกครอง โดยพวกมองโกลอย่างกดขี่ จึงรวมตัวกันลุกฮือขึ้นต่อต้าน สอดสาส์นลับใส่ขนมเพื่อนัดหมายก่อการโค่ล้มมองโกล ตำนานที่มาแห่งขนมไหว้พระจันทร์ ชมสะพานมาโคโบโลสถานที่สำคัญ ในประวัติศาสตร์ และหมู่บ้านจำลองที่มีอายุราว 700 ปี
จำลองบ้านเมืองสมัย พวกมองโกลปกครองห้องราชวงศ์หยวน ตำนานขนมไหว้พระจันทร์ห้องราชวงศ์หยวน ตำนานขนมไหว้พระจันทร์

16. ห้องราชวงศ์หมิง(เจิ้งเหอ) : เจิ้งเหอ มหาขันทีผู้รับบัญชาฮ่องเต้ ผู้นำกองเรือมหาสมบัติ “เป่าฉวน” พร้อมลูกเรือกว่า 20,000 ชีวิต ออกสมุทรยาตราทั่วโลกถึง7ครั้ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเดินเรือคนสำคัญของโลก ตำนานแห่งเทพเจ้าซำเปากง
เจิ้งเหอ มหาขันทีผู้นำกองเรือออกทั่ว7คาบสมุทร นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่


17. ห้องราชวงศ์หมิง (เครื่องลายคราม) : เครื่องกระเบื้องเคลือบสีขาวเขียนลายน้ำเงิน เอกลักษณ์อันโดดเด่นที่รู้จักกันทั่วโลก ชมการจัดสวนสไตล์จีน และเครื่องเรือนอันงดงามด้วยศิลปะ
เครื่องเคลือบลายจีนที่หายาก

18. ห้องราชวงศ์ชิง (โรงงิ้ว-โรงฝิ่น) : งิ้วหรืออุปรากรจีน เป็นศิลปะการแสดงอันงดงามวิจิตร ที่ได้รับการยกย่อง ให้เป็นนาฏศิลป์สำคัญแขนงหนึ่งของโลก ชมเหตุการณ์ปลายราชวงศ์ชิง เมื่อฝิ่นกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวจีน กลายเป็นคนป่วยแห่งเอเชียตะวันออก ก่อให้เกิดสงครามฝิ่นอันนำไปสู่การปล่อยเกาะฮ่องกงให้เช่านานถึง 99 ปี
จำลองเรื่องราวของฝิ่นรูปการแสดงงิ้วการแต่งตัว การแสดงที่เป็นมรดกโลก งิ้ว
จำลองเรื่องราวของฝิ่นจำลองเรื่องราวของฝิ่นจุดนี้อย่างกับผ่านราชวังจริงๆ

19. ห้องราชวงศ์ชิง(จักรพรรดิ์องค์สุดท้าย) : “ปูยี” ฮ่องเต้วัย 3 ชันษา จากการแต่งตั้งของซูซีไทเฮา ฮ่องเต้องค์สุดท้ายในประวัติศาสตร์ ผู้ปิดตำนานการปกครอง ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ “โอรสแห่งสวรรค์” อันยาวนานกว่า 2,000ปี
จักรพรรดิ์องค์สุดท้าย "ปูยี"การแต่งตัวของขุนนาง

20. ห้องยุคสาธารณรัฐ : จากซุนยัดเซ็นผู้นำการปฎิวัติ โค่นล้ม ระบอบฮ่องเต้ เปลี่ยนจีนเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐ มาถึงเหมาเจ๋อตุง ผู้นำประเทศจีนเข้าสู่สังคมนิยม เปลี่ยนผ่านสู่เติ้งเสี่ยวผิง ผู้ปฎิวัติจีนสู่ยุค 4ทันสมัย กระทั่งกลายเป็นมหาอำนาจของโลกประเทศหนึ่งในปัจจุบัน
ดร.ซุนยัดเซ็นผู้นำการปฎิวัติ โค่นล้มระบบฮ่องเต้การเปลี่ยนยุคสมัย เลิกประเพณีเก่าๆหลายอย่าง

21. ห้องชาวไทยในประเทศสยาม : ประวัติความเป็นมาของพี่น้องชาวไทย เชื้อสายจีนในประเทศไทย ต้นกำเนิด ตระกูลแซ่ต่างๆ จากบรรพชนสู่อภิชาตบุตรลงหลักปักฐาน สร้างฐานะเป็นปึกแผ่นภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ความภาคภูมิใจ ของลูกหลานพันธ์ุมังกร
ห้องชาวไทยในสยามประเทศเยาวราช


คำแนะนำ ข้อปฎิบัติ อัตราค่าเข้าชม

วันเวลาเข้าชมอุทยานมังกรสวรรค์
เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-16.00 น.
การเข้าชมแบ่งเป็นรอบๆ

อัตรค่าเข้าชม
ชาวไทย ผู้ใหญ่ : 299 บาท เด็ก 149 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ : 499 บาท เด็ก: 299 บาท

ข้อปฎิบัติ
ควรปฎิบัติตามกฎระเบียบของพิพิธภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
  • ไม่หยอกล้อหรือเล่นกันภายในพิพธภัณฑ์
  • ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นภายในพิพิธภัณฑ์
  • ไม่นำอาหารเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์
  • ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์
  • ไม่หยิบจับของภายในพิพิธภัณฑ์


ทางเข้า พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรการเดินทาง สู่อุทยานมังกรสวรรค์
รถยนตร์ส่วนตัว
มีเส้นทางที่สะดวกที่สุดคือใ้ถนนรัตนาธิเบศร์ ที่เชื่อมกับวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก) ไปทางอำเภอบางบัวทอง จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 340 ผ่านจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เข้าสู่เขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอบางปลาม้า ถนนเข้าเมืองสุพรรณบุรี เป็นถนนสี่เลนกว้างขวางและสะอาดตา

รถโดยสารประจำทาง
สามารถใช้บริการของรถโดยสารประจำทาง ซึ่งออกจากสถานีขนส่งหมอชิต (ถนนกำแพงเพชร) และสภานีขนส่งสายใต้ (ถนนบรมราชชนนี) ทุกวัน

อยู่ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีรถไฟ
ถ้าต้องการบรรยากาศการท่องเที่ยวโดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีขบวนรถไฟไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี รถออกเวลา16.40 น. ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชั่วโทง

รถสองแถว (บริการเแพาะภายในตัวเมืองสุพรรณ)
การเดินทางในตัวเมืองสุพรรณมีรถสองแถวให้บริการ โดยขึ้นบริเวณสี่แยกนางพิม หากต้องการเดินทางออกนอกตัวเมือง ติดต่อสอบถามที่คิวรถยริเวณสี่แยกนางพิมได้เลย


เข้าแบ่งเป็นรอบๆ สำหรับการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
สอบถามติอต่อ โทร: 0 3552 6211


ติดต่อ: 

สอบถามติอต่อ โทร: 0 3552 6211

สถานที่ตั้ง: 

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.477604028228091,100.11141300201416 |zoom=15 |center=14.476652472217928,100.11570453643799 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel