พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ คุณสกุล อินทกุล

พามาเที่ยวในกรุงเทพฯกันบ้าง แถวสามเสนนี้เองครับ ที่มีจุดสะดุดตาน่าสนใจ สุดยอดงานฝีมือระดับประเทศที่อยากแนะนำให้รู้จักกัน กับ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ของ คุณสกุล อินทกุลเป็น ศิลปินนักจัดดอกไม้นานานชาติระดับประเทศ ที่ตั้งอยู่สามเสน มีพื้นที่ประมาณ 1ไร่ และใช้พื้นที่บ้านโบราณสไตล์โคโลเนียลอายุกวา100ปีในการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดดอกไม้จากนานาชาติ ทุกอย่างล้านเกิดขึ้นจากการสะสม ลงมือ สัมผัส และคลุกคลี วัฒนธรรมการจัดดอกไม้จากทั่วทุกมุมโลกมาให้ชมกัน 

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ เปิดต้อนรับสาธารณชนให้เข้าชม ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นที่แสดงชิ้นงาน หลักฐาน ภาพถ่ายไปจนถึงไม้ดอกไม้ใบ ซึ่งรวบรวมมาจากทุกทวีปในตลอดช่วงชีวิตการทำงาน ในฐานะศิลปินนักจัดดอกไม้ ตัวอาคารเป็นบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียลอายุราว 100 ปี แบ่งออกเป็นห้องจัดนิทรรศการทั้งชั้น 1 และชั้น 2 แบ่งห้องจัดนิทรรศการออกเป็น 7 ห้อง ดังนี้
ห้องที่1 หอภาพดุสิต
ห้องที่2 โลกแห่งวัฒนธรรมดอกไม้
ห้องที่3 อุโบสถดอกไม้
ห้องที่4 หอมรดกวัฒนธรรมดอกไม้
ห้องที่5 หอมรดกวัฒนธรรมดอกไม้
ห้องที่6 ปากกาและดินสอ
ห้องที่7 หัวใจแห่งการจัดดอกไม้สมัยใหม่
ห้องจัดแสดงในอาคาร


หนึ่งในนั้นจัดแสดงเอกสารเก่าแก่ เช่น “ตำราลับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกะของอิเคโนโบะ” หนังสือม้วนโบราณอายุราวปี ค.ศ.1756 ซึ่งเทียบเท่าสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังเป็นที่รวมของภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ ที่ค้นคว้ามาได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 


ภาพ : “ตำราลับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกะของอิเคโนโบะ”


รวมถึงอุปกรณ์และภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ของอินเดีย จีน ญี่ปุ่น บาหลี พม่า ลาว เนปาล ธิเบต ไปจนถึงฮาวาย อียิปต์ กรีก อังกฤษ และฝรั่งเศสที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์ยังรวมเอามรดกทางวัฒนธรรมของการจัดดอกไม้ไทย มาจัดแสดงไว้อย่างครบถ้วน ชิ้นงานที่ไม่ควรพลาดคือ ภาพร่างผลงานชิ้นต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สกุล อินทกุล ซึ่งมีไฮไลต์อยู่ที่ ชิ้นงานดอกไม้สำหรับงานพระราชทานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้งเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2549 และผลงานจากหนังสือดัง “ดอกไม้ไทย” ซึ่งคุณสกุล อินทกุล ได้จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา ในปี 2552 

นอกจากนั้น ยังมี “Living Exhibition” หอจัดแสดงงานมีชีวิต ที่ร่มรื่นไปด้วยไม้ใบไม้ดอกมงคล ที่ปลูกตามความเชื่อของไทยโบราณ บริเวณโดยรอบพื้นที่พิพิธภัณฑ์ กว้างทั้งหมด 1 ไร่ ซึ่งคุณสกุลลงทุนปลูกขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์​ 10.00-18.00 น. 
ค่าเข้าชม บัตรราคา 150 บาท

ที่ตั้ง :315 ซ.สามเสน 28 ซ.แยกองครักษ์ 13 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

แผนที่ จุด A แสดงที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ คุณสกุล อินทกุล

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

สตรีทวิว(Street View) หน้า พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ คุณสกุล อินทกุล บ้านเลขที่ 315 นั้นแหละครับติดต่อ โทรศัพท์ 0-2669-3633
เปิดให้ชมทุกวัน (เว้นวันจันทร์) เวลา10.00-18.00 น.
โทร. 0 2669 3633-4
แฟกซ์. 0 2669 3632
จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel