พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี

พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการทุกวัน สิ่งที่น่าสนใจภายใน พิพิธภัณฑ์ คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของโรงเรียนายร้อยแห่งนี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มากกไปกว่านั้น นักท่องเที่ยวยังได้มีโอกาสสัมผัสกับ ข้าวของเครื่องใช้จริงของนักเรียนนายร้อยในอดีต ที่หาชมยาก เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่5 และ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในวงการทหารหลายท่าน

พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่า รร.จปร. ที่ได้สร้างสมคุณงามความดี และได้เสียสละเพื่อประเทศชาติราชบัลลังก์   ชั้นที่ 1 
  • จัดเป็นห้องบรรยายสรุปกิจกรรมของ รร.จปร. ด้วยระบบมัลติมีเดีย 
  • จัดแสดงมุมของ จอมพล ป.พิบูลสงครามประวัติโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก 
  • โรงเรียนนายร้อยหญิง เกี่ยวกับ นักเรียนนายร้อยหญิง รุ่นแรกและรุ่นเดียวของโรงเรียนายร้อย 
  • และเครื่องแบบนักเรียนนายร้อยต่างประเทศ

ภาพ : ห้องบรรยายสรุปกิจกรรมของ รร.จปร. ด้วยระบบมัลติมีเดีย


ภาพ : ข้าวของเครื่องใช้ของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม


ภาพ : นักเรียนนายร้อยในอดีต


ชั้นที่ 2
 1. จัดแสดงธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร
 2. จัดแสดงงานเพื่ออนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่าที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง รัฐบุรุษ องคมนตรี , นายกรัฐมนตรี จำนวน 9 ท่าน , ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร์
 3. บอร์ดแสดงเกียรติประวัติทหารไทยในสมรภูมิต่าง ๆ เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1, สงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามมหาเอเชียบูรพา, สงครามเวียดนาม ,สงครามเกาหลี ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ยุทธการเผด็จศึก
 4. เครื่องแบบนักเรียนนายร้อยในอดีตตั้งแต่สมัย ร.5 - ปัจุบัน


ชั้นที่ 3 พระบรมราชานุสาวรีย์ ( เรซิ่น ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุด จอมพลทหารบกพร้อมประวัติย่อจัดสร้างขึ้นพร้อมกับอาคารแห่งนี้ โดยให้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ อ.ศาลายา เป็นผู้จัดทำความสูง 165 ซม. น้ำหนัก 66 กก.

กำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แลัววิวัฒนาการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแต่ละยุค
โดยแบ่งเป็นสามยุคคือ
   - โรงเรียนทหารสราญรมย์
   - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ ถนน ราชดำเนินนอก
  - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ เขาชะโงก


ภาพ : ชั้นที่3ของอาคารมี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิ่งที่สะดุดตาแนะนำ ยังมี
   - โต๊ะเครื่องแป้งใน รัชกาลที่ 5
   - นาฬิกาทรงสูงจากปารีสในรัชกาลที่ 5
   - โต๊ะทรงงานใน รัชกาลที่ 5
   - เก้าอี้ที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่5 ( รัชกาลที่ 6 พระราชทาน )
  - ลายพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(ทรงพระราชนิพนธ์ บทเพลงสยามนุสติ )
  - โต๊ะทรงงาน พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


ภาพ : ของใช้ส่วนพระองค์รัชกาลที่5

ตู้นิรภัยจัดแสดงสิ่งของมีค่า อาทิเช่น
- พระยอดธงซึ่งในองค์พระยอดธงนั้นจะบรรรจุด้วยเส้นพระเจ้า ( เส้นผม ) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9        
- เหรียญที่ระลึก รร.จปร.ครบรอบ 90 ปี ,99 ปี, 108 ปี , 111 ปี
- คฑาทองคำทองคำของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม หนัก 26.50 บาท ( 403 บาท ) ที่ได้รับพระราชทานจาก
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- กุญแจทองคำ ขนาดต่าง ๆ
- เหรียญเสนาธิปัตย์ทองคำของ พลเอกหลวงสุทธิสารรณกร อดีตประธานสภาผู้แทนราษฏร์
- ดาบจักร์พรรดิ อิโรฮิโต มอบให้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
- หยกขาวของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
- ปืนพกของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

การเข้าไปเที่ยวชมภายใน พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี  ไม่เสียค่าเข้าชม 
เปิดทุกวัน วันทำการ 08:00-16:00 น. วันหยุดราชการ 09:00-16:00 น. 

ติดต่อ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก 26130
โทร. 02-2412691-4 , 037 3930 104 ต่อ 62745, 62390

แผนที่จุด A แสดงที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel