มะละกา และจอร์จทาวน์ นครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกา (Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca)

มะละกาและจอร์จทาวน์ อยู่ในประเทศทาเลเซีย เมืองแห่งนี้ได้พัฒนามานานกว่า ๕๐๐ ปี ด้านการค้าขายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกบนช่องแคบมะละกา อิทธิพลของเอเชียและยุโรปได้ผสมผสานทางวัฒนธรรม ตึกที่ทำการของรัฐบาล โบสถ์ จตุรัส และป้อมปราการต่าง ๆ ทำให้เห็นภาพมะละกาในยุคต้นของประวัติศาสตร์ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากรัฐสุลต่านมาเลย์ ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ (พุทธศตวรรษที่ ๒๐) 

และยุคโปรตุเกสและดัทช์ ซึ่งเริ่มในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ (พุทธศตวรรษที่ ๒๑) แสดงให้เห็นอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ จอร์จทาวน์แสดงให้เห็นยุคอังกฤษจากปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ (พุทธศตวรรษที่ ๒๓) เมืองทั้งสองแห่งมีภูมิทัศน์ทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่มีสถานที่ใดเทียบเท่าได้ในตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ตั้ง : ละติจูด : 5.4213888889 องศา     ลองติจูด : 100.3458333333 องศา


ภาพจาก http://whc.unesco.org/


แผนที่ Google map: 
[gmap markers=letters::5.370065436245528,100.31231689557899 |zoom=11 |center=5.360357820551922,100.3216552734375 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel