สรุปทริปเที่ยว4วันในเกาหลีใต้ กรุงโซล(Seoul) - ชอนจู(Jeonju)

เป็นทริปการเดินทางตลอด4วันของผมที่เขียนประสบการณ์การเดินทาง และเรียบเรียงไว้ให้แบบวันต่อวัน เริ่มที่กรุงโซล(Seoul) ประเทศเกาหลีใต้ แล้วไปเที่ยวกันต่อที่เมืองชอนจู(Jeonju) เป็นเมืองหลักๆที่เราเที่ยวในทริปนี้ ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเกาหลีหลากรูปแบบ ทั้งการนอนโฮมสเตย์ นอนในเมืองใหญ่ สำรวจแหล่งช้อปปิ้ง เยี่ยมชมความล้ำสมัยของเกาหลีใต้ สัมผัสวัฒนธรรม K-pop อาหารเกาหลีพื้นถิ่นเซ็ตใหญ่ ธรรมชาติแปลกตา ที่ไม่ได้หาชมกันที่ไหนได้ง่ายๆ 
ทริปนี้ต้องขอขอบคุณ การท่องเที่ยวเกาหลีใต้ สำหรับข้อมูลและการติดต่อในหลายๆที่ และขอบคุณ สายการบินเจจู (Jeju Air) สำหรับการเดินทางเป็นอย่างมากครับ 

ต่างประเทศ: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel