สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ เช่น กล้วยไม้ ไม้ดอกหอม เป็นศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น ไม้หายาก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการเรียนรู้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการสันทนาการ ท่ามกลางขุนเขาแมกไม้สายหมอก มีความหลากหลายของระบบนิเวศป่าและพรรณพืช ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพรรณ เปรียบดั่งห้องสมุดทางธรรมชาติที่เหมาะแก่การเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ มีพื้นที่ 1,385 ไร่ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 750 – 1,250 เมตร มีความหลากหลายของระบบนิเวศป่าและพรรณพืช โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้ไทย รวบรวมไว้กว่า 300 ชนิด  ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดก็ยังคงความสมบูรณ์เต็มไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ เปรียบดั่งห้องสมุดทางธรรมชาติที่ให้บริการความรู้ทางวิชาการด้านพืชและธรรมชาติวิทยาแก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30 น. - 16.30 น.

ประวัติความเป็นมา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริฯ ในพื้นที่ส่วนปลายของเทือกเขาภูสอยดาว 

โดยมีพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงภายในประเทศ และเป็นการอนุรักษ์ป่าที่สมบูรณ์ไว้เพื่อเป็นป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งสนับสนุนราษฎรบ้านร่มเกล้า และหมู่บ้านข้างเคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และประเทศชาติต่อไปต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนสถานะจากศูนย์รวมพรรณไม้ฯ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า “สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ


ที่ตั้ง ห่างจากอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเพียง 20 กิโลเมตร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ โทรศัพท์ 0 5531 6713
เว็บไซต์ http://www.qsbg.org
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/romklaobg

จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel