สวยตะลึงปักหมุดรอดอกไม้บาน พลับพลึงธาร คลองตาเลื่อน คุระบุรี พังงา

ได้ยินชื่อมานานแล้ว "พลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำ" ในที่สุดก็ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองซักที ของจริงมันช่างสวยงามกว่าในภาพถ่ายเป็นไหนไหน แม้ว่าครั้งนี้จะไม่ได้มาเห็นตอนที่ดอกพลับพลึงธารบานสะพรั่ง อวดดอกสีขาวมีกลิ่นหอมเต็มคลองก็ตามที แต่การได้เห็นพลับพลึงธารในคลองตาเลื่อน อ.คุระบุรี จ.พังงา ในครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกที่แสนจะพิเศษจริงๆ ค่ะ ถ้าจะกล่าวถึงพลับพลึงธาร เชื่อว่านักท่องเที่ยวหรือนักเดินทาง รวมถึงผู้คนในวงการท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์หลายๆ คน คงก็จะพอนึกออกว่า ในช่วงเวลาหนึ่งผู้คนมากมายต่างพูดถึงพลับพลึงธาร ที่คลองนาคา ในเขตอำเภอกระเปอร์และอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง ซึ่งในช่วงเวลานั้นโด่งดังมากๆ จนเกิดวิกฤตจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีการขุดลอกคลอง ทำให้พลับพลึงธารได้รับผลกระทบไปด้วย จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้ผู้คนในพื้นที่เริ่มมีความตื่นตัวมากขึ้น เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลับพลึงธาร กลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ทั้งชาวบ้านและเด็กๆ ต่างรวมกลุ่มกันเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งพืชน้ำที่มีความพิเศษ ที่ชื่อว่าพลับพลึงธาร เนื่องด้วยเป็นพืชที่ไม่ได้พบเห็นกันโดยทั่วไปในโลก มีเฉพาะในบางพื้นที่ ซึ่งก็คือ จ.ระนอง(อ.กะเปอร์และอ.สุขสำราญ) และจังหวัดพังงา(อ.คุระบุรี)  

คลิปวีดีโอ
พลับพลึงธารคลองตาเลื่อน พังงา

เวลาผ่านไป.... ในขณะที่นักท่องเที่ยวอย่างเราๆ บางคน อาจจะลืมพลับพลึงธารไปแล้ว แตคนในพื้นที่บางกลุ่ม ก็ยังคงพยายามที่จะฟื้นคืนชีวิตให้พลับพลึงธารอยู่ ในครั้งนี้เราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่เราจะพบพลับพลึงธารได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คลองไร่ลุ่ม หรือที่หลายๆ คนมักเรียกกันจนติดปากไปแล้วว่า คลองตาเลื่อน  ที่เรียกคลองตาเลื่อนก็เพราะว่าคลองล็กๆ แห่งนี้มีพื้นที่อยู่ในเขตบ้านของตาเลื่อน มีแสง ผู้เฒ่าเฝ้าพลับพลึงธาร แห่งอำเภอคุระบุรี จ.พังงา ผู้นี้ 


ภาพ : ตาเลื่อน ผู้เฒ่าเฝ้าพลับพลึงธาร

เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเขตบ้านของตาเลื่อน ซึ่งเป็นสวนยางพารา เมื่อเดินเข้าไปก็จะพบกับคลองไร่ลุ่มหรือคลองตาเลื่อน ข้างๆ กันจะมีบ้านของคุณตาเลือนอยู่ด้วย  พอเราเดินเข้าไปถึง  ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าตาเลื่อนดังฉับๆ รีบเดินมาหาพวกเราอย่างไว คุณตาผู้นี้ คือผู้ที่คอยเฝ้าพลับพลึงธารเอาไว้ ในอดีตมีคนมาขุดเอาหัวของพลับพลึงธารไปขายค่อนข้างมาก ก็มีคุณตานี่แหล่ะคอยไล่ ไม่ให้ใครมาขุด ด้วยเหตุผลว่าจะเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดู ได้รู้จักพลับพลึงธาร  ทำให้ทุกวันนี้ จุดนี้จึงเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งของคุระบุรี ที่สามารถมาชมพลับพลึงธารได้ โดยเฉพาะช่วงที่พลับพลึงธารออกดอกขาวชูช่อและส่งกลิ่นหอม ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกๆ ปี และจะสวยสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน พลับพลึงธารเป็นพืชที่มีความพิเศษมากๆ จนได้รับการขนานามว่าเป็น ราชินีแห่งสายน้ำ   มีลักษณะคล้ายๆ หัวหอม บางครั้งจึงถูกเรียกว่า หอมน้ำ  โดยหัวของพลับพลึงธารนี้จะอยู่ในน้ำที่มีความลึกเฉลี่ย 2 เมตร  ใบเป็นริ้วยาว คล้ายริบบิ้น จะเติบโตได้ในน้ำที่ใสสะอาด และไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ที่บอกว่าพลับพลึงธารนี้เป็นพืชที่มีความพิเศษก็เพราะว่า เป็นพืชน้ำที่ขึ้นเฉพาะถิ่น ในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบว่าสามารถนำไปปลูกและเจริญเติบโตในพื้นที่อื่นได้ดีเท่าปลูกในพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งจะมีแค่ในบางพื้นที่ของ จ.พังงา และ จ.ระนอง เท่านั้น  

พลับพลึงธารเป็นพืชที่มีสภาวะเสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์ และถูกขึ้นบัญชีแดงเมื่อปี 2011 ใน IUCN(องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ)  ให้เป็นสปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์ของโลก (ที่มา : www.iucnredlist.org/details/201627/0)  เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้เกิดความตะหนักร่วมกันที่จะอนุรักษ์พลับพลึงธารในระดับโลกต่อไป และที่น่าดีใจที่สุดก็คงเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมานี้ เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มคลองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว  ในข้อที่ 6 /(11) ที่มีการคุ้มครองพลับพลึงธาร  ด้วยการห้าม ตัด เก็บ ขุด นําขึ้นมา หรือกระทําการที่ทําให้ต้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพลับพลึงธาร ในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติได้รับความเสียหายหรือการดําเนินการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานหรือสภาพทางธรรมชาติในลําน้ํา ที่ดินชายตลิ่งในเขตอําเภอคุระบุรีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งพลับพลึงธารเว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นพลับพลึงธารและแหล่งพลับพลึงธาร
(ที่มา : www.ratchakitcha.soc.go.th)ความสวยงามของใบพลับพลึงธารหรือหัวหญ้าช้อง ยามเมื่อถูกสายน้ำพัดให้เคลื่อนไหว ดูๆ ไปก็เพลิดเพลินมิใช่น้อย และจะสวยงามยิ่งกว่านี้ ก็ต้องในช่วงฤดูหนาว ที่ดอกพลับพลึงธารออกดอกชูชอเต็มพื้นที่นี่แหล่ะค่ะ  ที่เราอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นด้วยตาตัวเอง      

การเดินทางท่องเที่ยวจะไม่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม หากนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ ช่วยกันเที่ยวอย่างนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  ที่คลองตาเลื่อนแห่งนี้เป็นอีกจุดสำคัญที่มีพลับพลึงธารที่สมบูรณ์เต็มคลอง นักท่องเที่ยวอย่างเราเมื่อไปเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของพื้นที่  ไม่สร้างความสกปรก ไม่ทำร้ายทำลายพลับพลึงธารทั้งมทางตรงและทางอ้อม เท่านี้เราก็จะช่วยต่อลมหายใจให้แหล่งท่องเที่ยวและพลับพลึงธารได้แล้ว หากใครมีภาระใจอยากสนับสนุนการอนุรักษ์พลับพลึงธารก็สามารถช่วยบริจาคสนับสนุนกับคุณตาเลือนได้ เมื่อไปเที่ยวชมพลับพลึงธาร ที่คลองไร่ลุ่ม(คลองตาเลื่อน) อ.คุระบุรี จ.พังงา แล้วพบกันอีกครั้งเมือดอกไม้บาน พลับพลึงธาร เมื่อหนาวมาเยือน

สำหรับคนที่อยากเห็นภาพตอนที่ดอกพลับพลึงธารบาน สะดุดตาไปค้นเอาภาพที่เคยไปชม ในจังหวัดระนอง มาให้ชมกัน ตอนนั้นเป้นช่วงที่เริ่มโปรโมทการท่องเที่ยวที่คลองนาคาใหม่ๆ ทุกอย่างยังดูสมบูรณ์มาก 

ภาพ: ดอกพลับพลึงธารบานที่คลองนาคา จ.ระนอง ปัจจุบัน ไม่มีอย่างนี้แล้ว

ขอขอบคุณ : กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) 
ขอขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับคลองตาเลื่อน จาก ดาบตำรวจชนาวุฒ มีนวล  กลุ่มรักพลับพลึงธาร 
แผนที่ Google map: 
GPS 9.225296, 98.446588
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel