หอกลองโบราณ หลังวัดโพธิ์ หอกลองต้นแบบจากกรุงศรีอยุธยา

อีกหนึ่งโบราณสถานที่ทำให้ผมสะดุดตามาก เมื่อมาเดินเที่ยวหลังวัดโพธิ์ คือ หอกลองครับ เป็นหอกลองที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ.2325 สมัยรัชกาลที่1 ความน่าสนใจของหอกลองแห่งนี้ คือ กลองที่อยู่ในหอแห่งนี้ทั้ง3ใบมีชื่อและมีหน้าที่แตกต่างกัน และในด้านสถาปัตยกรรมยังสร้างให้เหมือนหอกลองในสมัยกรุงศรีอยุธยา อีกด้วยเดิมนั้นหอกลองแห่งนี้ ในสมัยรัชกาลที่1 สร้างด้วยไม้  ทาด้วยดินสีแดงมีด้วยกัน3 ชั้น แต่ละชั้นจะมีกลองขนาดใหญ่แขวนอยู่ แต่ละใบมีชื่อดังนี้ 

กลองใบแรก ชื่อ ย่ำพระสุรสีห์ ใช้ตีเพื่อบอกเวลา 
กลองใบที่สอง ชื่อ อัคคีพินาศ ตีเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
กลองใบที่สาม ชื่อ พิฆาตไพรี ตีเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีสงครามหอกลองได้รับการบูรณะมาหลายครั้ง ในสมัยรัชกาลที่3 ได้ดปรดเกล้าให้เปลี่ยนยอดหอกลอง จากทรงมณฑป เป็นรูปยอดเกี๊ยวแบบจีน และในสมัยรัชกาลที่4 ก็มีการเปลี่ยนยอดกลับไปเป็นลักษณะเดิม   ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 หอกลองก็ได้ถูกรื้อลงเพื่อใช้ที่ดินสร้างพระราชอุทยาน สวนเจ้าเชตุ และได้สร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิมอีกครั้ง ในปี พ.ศ.2525 เพื่อฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี 

ที่ตั้งของหอกลอง ฝั่งเดียวกันกับกรมการรักษาดินแดน ถนนสนามไชย แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

แผนที่ Google map: 
GPS 13.746079, 100.494462
จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel