หอนาฬิกา หลังวัดโพธิ์ หอนาฬิกาแห่งแรกของกรุงเทพฯ

นานๆมาเดินเที่ยวกรุงเทพฯชั้นใน รอบๆวัดโพธิ์ ครั้งนี้ไปสะดุดตาเข้ากับ หอนาฬิกา ที่มีรูปทรงสวยงาม แปลกใจที่มาแถวนี้หลายรอบไม่ค่อยได้สังเกตุ ว่ากรุงเทพฯของเรา ก็มีหอนาฬิกากับเขาด้วย เห็นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกมักจะมีหอนาฬิกา และหลายแห่งกลายเป็นย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แต่กับเมืองกรุงเทพฯ มาตั้งอยู่ตรงนี้เอง หลังวัดโพธิ์ ถนนสนามไชย  ฝั่งเดียวกันกับกรมการรักษาดินแดน หอนาฬิกาโบราณแห่งนี้ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ แต่เดิมนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงรับสั่งให้กรมขุนราชสีหวิกรม ออกแบบก่อสร้างหอนาฬิกาหลังนี้ ซึ่งเป็นเพียงหอนาฬิกาหนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ ที่พระเจ้าอยู่หัวในราชวงศ์จักรีโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้บอกเวลาแก่สาธารณะชน ตั้งอยู่ บริเวณด้านหลังของวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) มีหน้าปัด 4 ด้าน และสูง 10 วา(20เมตร)

หอนาฬิกาแห่งนี้รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้สร้างขึ้นที่ทิมดาบ เนื่องจากตำแหน่งที่ว่านี้ตั้งอยู่จุดเดียวกันกับมุขเด็จพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ต่อมาในรัชกาลที่ 5 ก็มีการรื้อหอนาฬิกานี้ลงแล้วสร้าง ทิมดาบขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เราเห็น ดังปัจจุบัน

ที่ตั้งของหอนาฬิกา ฝั่งเดียวกันกับกรมการรักษาดินแดน ถนนสนามไชย แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

แผนที่ Google map: 
GPS 13.746661, 100.494397
จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel