เขาช้างเผือก เปิดแล้วจร้า 3เดือนเท่านั้น ฤดูกาลท่องเที่ยวปี57 รับเพียงวันละไม่เกิน60ท่าน

ใครที่กำลังวางแผนเที่ยวเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  เตรียมพร้อมได้แล้วจร้า ทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ได้ออกประกาศ (ลงวันที่20ตุลาคม57) อย่างเป็นทางการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขาช้างเผือก และพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมความงามของเขาช้างเผือกได้แล้ว ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 เป็นเวลา 3เดือน 

สำหรับระเบียบการ การขึ้นเขาช้างเผือกนั้น นักท่องเที่ยวต้องจองล่วงหน้า 7 วัน และส่งรายชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ ส่งให้กับทางอุทยาแห่งชาติทองผาภูมิก่อนล่วงหน้า และรับจำกัดจำนวนเพียงวันละ ไม่เกิน 60 ท่านเท่านั้น และขอให้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นเขาช้างเผือกทุกท่านขอให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด 
เอกสาร ประกาศเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขาช้างเผือกปี2557 สอบถามข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ โทรศัพท์ : 08 1382 0359, 034-532114 
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel