เปิดแล้ว พิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่บนถนนพระอาทิตย์ เที่ยวฟรี2เดือน

ช่วงนี้ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวแถวถนนพระอาทิตย์ บริเวณป้อมพระสุเมรุ คงจะมีโอกาสไดเห็นอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ของกรุงเทพฯ ซึ่งมีชื่อว่า "พิพิธบางลำพู" ซึ่งภายใน บอกเล่าเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชุมชนบางลำพูเดิมไว้อย่างน่าสนใจ  อาคาร"พิพิธบางลำพู" เดิมเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท และเป้นอาคารที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้ได้ปรับปรุงอาคาร 2หลังพื้นที่ข้างป้อมพระสุเมรุให้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยกรมธนารักษ์ ส่วนหนึงจัดแสดง นิทรรศการภารกิจ, ผลงานและสิ่งของที่เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ และอีกส่วน จัดแสดง ความสำคัญของคูเมือง ประตูเมือง วิถีชุมชนในพื้นที่บางลำพูตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ 

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ ต้องไปลองสัมผัสกันนะครับ 

ช่วง2เดือนนี้ "พิพิธบางลำพู" จะเปิดให้เข้าชมฟรี สิงหาคม และ กันยายน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางไปสัมผัส พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00น. ทุกวัน 

แผนที่
แสดงที่ตั้งของ "พิพิธบางลำพู" 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 629 1850
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/pipitbanglamphu

ภาพจาก เฟสบุ๊ค pipitbanglamphuประเภทบทความ: 
จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel