เยือนถิ่นไดโนเสาร์ พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สิรินธร เปิดใหม่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์

มากี่ครั้งก็ยังคงตื่นตาตื่นใจและประทับใจทุกครั้งสำหรับพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่เรียกได้ว่ามีความพร้อมที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ด้วยความพร้อมของตัวพิพิธภัณฑ์เองและการเป็นแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกตัวก่อนเลยนะคะว่าโดยปกติที่พิพิธภัณธ์เค้าจะไม่อนุญาติให้ถ่ายภาพค่ะ แต่เนื่องด้วยเพื่อการประชาสัมพันธ์และด้วยความอนุเคราะห์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉัยงเหนือและพิพิธภัณฑ์สิรินธร เราจึงได้รับอนุญาติให้สามารถถ่ายภาพได้ค่ะ 

พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทั้งขวัญใจเด็กๆ และนักค้นคว้าผู้สนใจเรื่องราวของสัตว์ดึกดำบรรพ์อย่างไดโนเสาร์ทั้งลายเลยละค่ะ เพราะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญและเป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งที่ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียว


ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ พิพิธภัณฑ์หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นหลุ่มขุดค้นเดิมที่อยู่ด้านบนเชิงเขาไม่ไกลจากตัวพิพิธภัณฑ์สิรินธรมากนัก และพิพิธภัณฑ์สิรินธร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระนามจากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว มาเป็น พิพิธภัณฑ์สิรินธร 

แต่เดิมพื้นที่ที่ขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์เป็นพื้นที่ของวัดสักกะวัน มีการพัฒนาเส้นทางเพื่อสร้างถนนรอบวัด ทำให้เปิดเผยร่องรอยกระดูกไดโนเสาร์ขึ้นมา จึงมีการสำรวจและค้นพบซากไดโนเสาร์เป็นจำนวนมากกว่า 700 ชิ้น เป็นไดโนเสาร์กินพืชอย่างน้อย 7 ตัว ทับถมกันในบริเวรที่เคยเป็นร่องน้ำ อายุประมาณ 130 ปี และในจำนวน 7 ตัวนั้น พบโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุด 1 ตัว มีเพียงส่วนหัวเท่านั้นที่ขาดหายไป นับเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่มีการขุดค้นมาในประเทศไทย และได้มีการสร้างอาคารเพื่อครอบหลุมขุดค้นซากไดโนเสาร์ขึ้นมา ปัจจุบันคือ อาคารพระญาณวิสาลเถร ตามชื่อของพระเจ้าอาวาสวัดสักกะวันที่นิมิตเห็นไดโนเสาร์ในพื้นที่ของวัด

และมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ต่อมาในบริเวณด้านล่างของเชิงเขา เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ออกแบบเลียนแบบชั้นหิน เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยทางด้านบรรพชีวินวิทยาในระดับนานาชาติ ใช้เป็นสถานที่เก็บซากดึกดำบรรพ์ทุกชนิดของพระเทศ
แผ่นพับข้อมูลในการเที่ยวพิพิธภัณฑ์สิรินธร 

ภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธร จะจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ตามหลักฐานทางธรณีวิทยาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกการดชกำเนิดโลก จนเกิดวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตต่างๆ ขึ้นมาจนถึงยุคปัจจุบัน ที่มีมนุษย์ ซึ่งได้จัดแสดงไว้ 8 โซน 
Zone 1 กำเนิดโลกและจักรวาล
Zone 2 กำเนิดสิ่งมีชีวิต
Zone 3 มหายุคพาลีโอโซอิค : มหายุควิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโบราณ
Zone 4.1 มหายุคมีโซโซอิค : มหายุคแห่งสัตว์เลื้อยคลานและไดโนเสาร์
Zone 4.2 ไดโนเสาร์ไทย
Zone 5 วิถีชีวิตไดโนเสาร์
Zone 6 ปริศนาการศูนย์พันธุ์และคืนชีวิตไดโนเสาร์
Zone 7 มาหยุคซีโนโซอิก : มหายุคแห่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
Zone 8 เรื่องราวของมนุษย์ 


ภาพ: ห้องทำงานในการ ดูชิ้นส่วนต่างของไดโนเสาร์ที่ขุดได้

นอกจากโซนต่างๆ ที่ว่ามาทั้ง 8 โซนแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีห้องประชุมทั้งเล็กและใหญ่ รวมไปถึงร้านจำหนายของที่ระลึกด้วย  

และในเดือนสิงหาคม 2556  เป็นต้นไปในทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น. ยังมีบริการเพิ่มเติมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์ โดยน้องๆ จากโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จะมาประจำที่ศูนย์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ โดยมียุวมัคคุเทศก์จากโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คอยอำนวยความสะดวกและนำชมบริเวรแหล่งไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์สิรินธร พร้อมทั้งมีสินค้าและของที่ระลึกจากฝีมือนักเรียน รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากชุมชนจำหน่ายด้วย 


ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์ บริหารโดยเด็กนักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ใกล้พิพิธภัณฑ์สิรินธร 


ด้านในมีของที่ระลึกจำหน่าย ถุงผ้า เสื้อยืด ฯลฯ


เสื้อที่ระลึกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์


ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์


แผนที่
จุด A คือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร  ตำแหน่งGPS คือ 16.693128, 103.524191
จุด B คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์ ตำแหน่ง GPS คือ 16.696807,103.517491

จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel