ไปเที่ยวมางานบุญพวงมาลัย กาฬสินธุ์ ปี58

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมานี้ ทีมงานสะดุดตาได้มีโอกาสไปเก็บภาพบรรยากาศงานบุญพวงมาลัย ประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มาฝากกัน ค่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปร่วมงานหรือชมงานบุญพวงมาลัยละก็ ยังมีอีกครั้งในวันที่ 26-27 กันยายน 2558  นี้ หากจะกล่าวถึงงานบุญพวงมาลัยนั้น บางคนอาจจะไม่คุ้นหู ไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินมากนัก แต่ถ้ากล่าวถึงงานประเพณีบุญข้าวประดับดินหรือบุญข้าวสาก  บางคนอาจจะพอนึกออกว่าเป็นประเพณีที่อยู่ใน ฮีต 12 ของชาวอีสาน ซึ่งก็เป็นประเพณีที่มีใน 12 เดือน ของอีสาน ได้แก่  เดือนอ้าย - บุญเข้ากรรม , เดือนยี่ - บุญคูณลาน, เดือนสาม - บุญข้าวจี่, เดือนสี่ - บุญพระเวส, เดือนห้า - บุญสงกรานต์, เดือนหก - บุญบั้งไฟ, เดือนเจ็ด - บุญซำฮะ, เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา, เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน, เดือนสิบ - บุญข้าวสาก, เดือนสิบเอ็ด - บุญออกพรรษา และ เดือนสิบสอง - บุญกฐิน  

คลิปวีดีโอ
บรรยากาศงานช่วงที่หัดทำมาลัยไม่ไผ่

สำหรับงานประเพณีบุญข้าวประดับดินซึ่งเป็นงานบุญเดือนเก้า และงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญเดือนสิบ ก็จะมีจัดงานกันโดยทั่วๆ ไป ในพื้นที่จังหวัดในภาคอีสานอยู่แล้ว แต่ที่กุดหว้านี้ มีการจัดงานบุญเดือนเก้าและเดือนสิบที่แตกต่างออกไปจากที่อื่น ตรงที่จะมีงานบุญที่เรียกว่าบุญพวงมาลัย เป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีทั้งสองด้วย ซึ่งพวงมาลัยที่ว่านี้จะทำมาจากไม้ไผ่ จักสานอย่างสวยงามเป็นรูปดอกไม้ หลายๆ คนจึงนิยมเรียกงานนี้ว่างานมาลัยไม้ไผ่ด้วย   

ซึ่งประเพณีบุญพวงมาลัยนี้เป็นประเพณีของชาวผู้ไทยตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งงานบุญพวงมาลัยนี้ จะมีขึ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกในงานบุญเดือนเก้า งานประเพณีบุญข้าวประดับดิน ซึ่งจะตรงกับวันแรม 13-14 ค่ำ เดือน 9 และอีกครั้งในงานบุญเดือนสิบ งานประเพณีข้าวสาก ในวันแรม 14-15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งในปี 2558 นี้ งานบุญพวงมาลัยครั้งแรก จะตรงกับวันที่ 11-12 กันยายน ส่วนในครั้งที่สอง จะตรงกับวันที่ 26-27 กันยายน 2558   งานบุญข้าวประดับดินนั้น จะมีการนำเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ห่อใบตอง หรือจะวางลงบนในตองก่อนำไปวางไว้ที่พื้นดินตามใต้ต้นไม้ที่อยู่รอบๆ โบสถ์ หรือเจดีย์ ส่วนงานบุญข้าวสากนั้น คำว่าสากก็คือ สลากนี่แหล่ะ พระสงฆ์จะจับสลากเพื่อรับกับข้าวหรือปัจจัยต่างๆ ที่ถูกนำมาถวาย และทั้งสองประเพณีเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  และนี่คืองานประเพณีทั้งสองในแบบทั่วๆ ไปที่เราจะสามารถพบเห็นได้ในจังหวัดทางภาคอีสานในช่วงเดือนเก้าและเดือนสิบ   แต่สำหรับที่บ้านกุดหว้านั้น จะมีบุญพวงมาลัยเข้ามาเสริมด้วยในทั้งสองประเพณี โดยบุญพววงมาลัยนี้ เริ่มต้นในปี 2456 มีพ่อค้าจากเมืองเวย์ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ได้มาพักที่วัด และประสงค์จะร่วมทำบุญด้วย แต่ไม่ได้เตรียมสิ่งของสำหรับทำบุญ เมื่อมองเห็นไม่ไผ่ไร่ข้างๆ วัด จึงได้นำมาทำเป็นพวงคล้ายๆ ดอกไม้ เพื่อใช้ในการแขวนปัจจัยต่างๆ ที่ชาวบ้านนำมา ชาวบ้านกุดหว้าเห็นว่าสวยจึงทำตามสืบต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ที่วัดกุดต้องกกหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

สำหรับมาลัยไม้ไผ่นั้น ทำจากไม้ไผ่ไร่ ที่ถูกตัดไว้ 15 วัน เพื่อให้ไม้ไผ่เหนียวขึ้น และง่ายต่อการดัดรูปทรง จากนั้นนำไม้ไผ่มาผ่าเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ แล้วทำมาดัดเป็นดอกไม้ตามรูปแบบดั้งเดิม เพื่อใช้แขวนสิ่งของถวายพระ โดยในงานวันแรกนั้นช่วงเย็นๆ ชาวบ้านจะถือมาลัยไม้ไผ่ที่แขวนสิ่งของแล้ว ของแต่ละคนมาด้วย มีขบวนแห่รอบโบสถ์ก่อนจะนำพวงมาลัยไม้ไผ่ไปแขวนไว้รวมกันเรียกว่าต้นกัลปพฤกษ์ และในวันรุ่งขึ้นจะนำถวายพระ  

คลิปวีดีโอ
บรรยากาศงาน

นอกจากมาลัยไม้ไผ่ที่สวยงามแปลกตาแล้ว ชุดผู้ไทยของชาวบ้านกุดหว้า ก็สะดุดตา ไม่ใช่น้อยเลย ชาวบ้านทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เด็กเล็ก ก็จะแต่งชุดผู้ไทยมาร่วมขบวนแห่กัน ดูสวยงามไปอีกแบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาลัยไม้ไผ่นั้น นอกจากจะนำมาใช้ในงานบุญแล้ว ยังมีการพัฒนาต่อยอดไปเป็นมาลัยไม้ไผ่วิจิตรศิลป์ ด้วยการพัฒนาไปเป็นสินค้าภูมิปัญญาของหมู่บ้าน ทำเป็นดอกไม้ติดหน้าอก พวงมาลัยหน้ารถ ต่างหู  หรือดอกไม้ตั้งโชว์ ขายอีกด้วย สำหรับกำหนดการงานบุญพวงมาลัยในงานบุญข้าวสาก ในวันที่ 26-27 กันยายน นั้นมีดังนี้ 
26 กันยายน 
09.00-16.00 น. สาธิตการทำพวงมาลยไม้ไผ่และประกวดดนตรีพื้นบ้าน 
17.00 น. แห่ยอดต้นพวงมาลัยไม้ไผ่ 
20.00 น. พิธีเปิด/ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
27 กันยายน
06.30 น. ถวายต้นกัลปพฤกษ์มาลัยไม้ไผ่
10.00 น.ทำบุญข้าวสาก 

สำหรับพุทธศาสนิกชน ที่อยากไปเที่ยวชมหรือร่วมงานนี้ ในปีนี้ยังมีเวลาอีกในช่วงวันที่ 26-27 กันยายน 2558 ณ วัดกกต้องกุดหว้า บ้านกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกาศึกษา สำนักงานเทศบาลบ้านกุดหว้า โทร.043-133732 ต่อ 29

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและการเดินทาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานขอนแก่น (รับผิดชอบพื้นที่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์)

แผนที่ Google map: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel